40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Акція протесту профспілок

30 червня по всій Україні прокотилася хвиля протестів проти антисоціальних та анти­профспілкових законів. До неї долучилася і Сумщина разом з колек­тивом об’єднаного про­фспілкового комітету нашого підприємства. Інформаційний пікет сумські профспілки ор­ганізували біля будівлі облдержадміністрації.

Вимоги Всеукраїнської попереджувальної

акції протесту профспілок:

— зупинити подальше просування Урядом ан­тисоціального законопроєкту про працю, що порушує права громадян;

— відкликати з Верховної Ради України ан­типрофспілковий депутатський законопроєкт №2681 від «слуг народу»;

— проводити профспілкову реформу лише за участі профспілок;

— вилучити із законопроєкту №2275 статтю щодо позбавлення прав профспілок і робото­давців на рівне представництво інтересів за­страхованих осіб у фондах соціального страху­вання;

— відкликати з посади голови Комітету Верхов­нї Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів Галину Третьякову за проведення антисоціальної політики та анти­гуманну позицію по відношенню до громадян України;

— зберегти доступність та обсяг надання ме­дичної допомоги населенню, припинивши за­криття закладів охорони здоров’я, звільнення медпрацівників й забезпечивши їм гідну за­робітну плату, безпечні умови праці в умовах пандемії COVID-19.