40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


АСКА

У Новому 2019 році ПАТ «Сумихімпром» продовжило роботу зі страховою компанією «АСКА», заключивши до­говір добровільного медичного страхування. Згідно умов нового договору розмір страхового платежу, який утри­мується з кожного застрахованого працівника, становить 30 гривень. Аналогічну суму сплатить за кожного пра­цівника і підприємство.

Основні страхові випадки, за якими передбачено ви­плату страхової суми:

  1.  Раптове захворювання, загострення хронічного за­хворювання, розлад здоров’я внаслідок нещасного випад­ку, які вимагають не менше ніж 5 днів безперервного ста­ціонарного або амбулаторного лікування – страхова сума 2 000 грн. на рік.
  2.  Уперше виявлене онкологічне захворювання – стра­хова сума 6 000 грн. на рік
  3.  Раптове захворювання, загострення хронічного за­хворювання, розлад здоров’я внаслідок нещасного випад­ку, які вимагають хірургічного втручання – страхова сума 4 000 грн. на рік.
  4.  Гострий інфаркт міокарда, гостре порушення голов­ного мозкового кровообігу (інсульт) – страхова сума 5 000 грн. на рік.
  5.  Раптове захворювання, загострення хронічного за­хворювання, розлад здоров’я внаслідок нещасного випад­ку, які вимагають кардіохірургічного втручання – страхо­ва сума 10 000 грн. на рік.
  6.  Стоматологічне протезування, – страхова сума 2 500 грн. на рік.
  7.  Раптове захворювання, загострення хронічного за­хворювання, розлад здоров’я внаслідок нещасного ви­падку, які вимагають стаціонарного або амбулаторного лікування дитини застрахованого працівника – страхова сума 500 грн. на рік.

Працівники, які на даний момент знаходяться у відпу­стці по догляду за дитиною, але мають бажання бути за­страхованими, повинні сплатити суму у розмірі 360 гри­вень в термін до кінця січня 2019 року.

За більш детальною інформацією звертайтеся до голів цехових комітетів та профспілкового комітету ПАТ «Сумихімпром».