40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Чим запам’ятався 2020 рік

Для впевненого крокування і реалізації задуманого в новому році, необхідно ще раз озирнутися на­зад і оцінити пройдений шлях. Незважаючи на труднощі минулого року, він відзначився важливими подіями, знаковими датами та досягненнями.

Березень 2020 року – випуск нової мар­ки добрив «СУПЕРАГРО» NPS 18:20:14. Осо­бливість нового виду добрив в тому, що окрім основних поживних речовин містить сірку, яка сприяє синтезу протеїнів і забезпечує протікання низки окислювально-відновлю­вальних процесів. Добриво може застосовува­тися в умовах захищеного ґрунту разом з азот­ними і калійними добривами. На основі даної марки готуються будь-які марки тукосумішей.

Червень – Цех централізованого ремонту відзначив 35-річчя з дня заснування.

Вересень

Травень – Сумський обласний центр служби крові з нагоди професійного свята Дня хіміка відзначив колектив ПАТ «СУ­МИХІМПРОМ» нагородою «Легенда донор­ського руху».

Жовтень

Листопад – ПАТ «СУМИХІМ­ПРОМ» приєднався до ініціативи Глобального договору Організації Об’єднаних Націй щодо корпора­тивної відповідальності з дотри­мання принципів, які стосуються прав людини, трудових відносин, взаємодії з навколишнім середови­щем, протидією корупції тощо. ПАТ «СУМИХІМПРОМ» став першим українським підприємством хіміч­ної галузі, хто приєднався до цієї міжнародної ініціативи.

Грудень – ПАТ «СУ­МИХІМПРОМ» отримав сер­тифікат за міжнародним стан­дартом ISO 45001:2018 у сфері охорони здоров’я і безпеки праці на виробництві діок­сиду титану. Його впровад­ження забезпечує основу для підвищення рівня професій­ної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і підтримання безпечних умов праці.

Виробництво

Капітальний ремонт будівлі складу готового продукту ЦСМД. Часткова заміна шиферної покрівлі, підсилення колон та в’язів, анти­корозійний захист металевих конструкцій. Роботи продовжаться і в наступному році.

Технічне переоснащення 1003 відділення ОЦДТ з установкою резервного редуктора, що дасть змогу збільшити кількість розкладень для удосконалення випуску діоксиду титану.

Капітальні ремонти турбокомпресору К-250 КС №1, абсорбцій­ного осушувача КС №3 котельного цеху, техобслуговування гвинтових компресорів КС №3 з заміною масла, заміна трубопроводів каналізації на окремих ділянках, ремонт і заміна запірної арматури великих діаме­трів, ремонт компенсаторів та металевих конструкцій на теплоенерге­тичних комунікаціях ПАТ.

Новий 2021 рік для ПАТ «Сумихімпром» почався із завантаження ЦГС для виробництва добрив марок NP 18:20, NP 12:24. Вперше за останні п’ять років цех працює у зимовий період. ОЦДТ теж працює в плано­вому навантаженні. У цеху складних мінеральних добрив випускається сульфат амонію. Маємо надію, що і наступні 11 місяців підприємство працюватиме стабільно, нарощуватиме потужності, розширюватиме коло споживачів та сприятиме покращенню добробуту кожного хіміка.