40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Дієва первинка – сильна профспілка

Кредо, яке об’єднало профспілкових лідерів, соціальних партнерів, представників первинних профспілкових організацій Сумщини.

Вперше за підтримки ПАТ «Сумихімпром» у Пала­ці культури «Хімік» організовано та проведено мас­штабний захід обласного рівня, де відзначили кра­щих представників профспілки Сумщини з нагоди Року первинної профспілкової організації.

Нині Федера­ція Профспілок України – це найчисельніше профоб’єднання на території на­шої країни, яке згуртовує понад 6 млн. людей, а це 44 українсь­кі профспілки, які охоплюють усі сектори еко­номіки та 27 ре­гіональних про­фоб’єднань.

Сумська об­ласна рада про­фспілок об’єднує 15 обласних галузевих організацій, які налічують 150 тисяч членів профспілок.

Соціальний діалог, партнерство, демократичні цінності, правовий захист членів профспілок, гідна праця та справедлива її оплата, фінансове зміцнення профспілок, безпека на робочих місцях, молодіжна політика – це ключові вектори діяльності Сумської облпрофради.

За роботу по здійсненню соціального захисту пра­цюючих, вагомий внесок у розвиток охорони здо­ров’я на підприємстві Подяка начальника управ­ління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування у Сумській області оголошена головному лікарю МСЧ, санаторію-профілакторію «Олдиш» Ользі СТОВБИР.

Приємним вітальним подарунком гостям про­фспілкового свята були творчі номери від артистів вокально-хореографічних колективів ПК «Хімік». Голова Сумської обласної ради профспілок Тетяна ЄВДОКИМОВА висловила щиру вдячність за спри­яння в організації заходу керівництву ПАТ «Су­михімпром» та кращому культурному осередку Сум – Палацу культури «Хімік».