40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


До зими готові

Ефективність функціонування промислового під­приємства прямо пов’язане з конкурентоспроможні­стю його продукції, попит на яку значною мірою за­лежить від технічного рівня виробництва та вимагає постійного оновлення виробничих потужностей, ма­теріально-речових засобів.

У 2019 році на підприємстві проведено капітальні ремонти, здійснено реконструкцію та модернізацію цехів, виконано низку ремонтних робіт, які забезпе­чать безперебійний робочий процес в зимовий період.

У поточному році виконано ремонт 13 880 м2 м’я­ких покрівель в цехах ПАТ «СУМИХІМПРОМ», що на 1350м2 більше від запланованого об’єму. Началь­ник відділу капітального будівництва Сергій БОЙКО зазначає, що працівники практикували в роботі нові технології та застосовували сучасні матеріали. Так, ре­монт м’яких покрівель у будівлі грудкової сірки СКЦ-5 та складу ільменіту ЦКСК виконано за допомогою новітнього покрівельного матеріалу – полівінілхлорид­ної (ПВХ) мембрани, у якої більше переваг (швидкість монтажу, інертність до дії агресивного середовища підприємства, міцність та більший строк експлуатації) в порівнянні зі звичним руберойдом.

Уже традиційно на підприємстві виконувалися ро­боти по антикорозійному захисту, а саме газопроводів котельного цеху (960м2). Виконання робіт ускладню­валося наявністю великої кількості газопроводів, а також несприятливими погодними умовами. Та все ж підрядниками було пофарбовано 3 газопроводи та 7 одиниць кранового обладнання в ЦГС, ємність кис­лоти в ЦКСК. Роботи проводились із застосуванням сучасних двокомпонентних лакофарбових матеріалів на епоксидній основі.

Активно на підприємстві проходять капітальні ре­монти будівель та споруд. Виконано капітальний ремонт будівлі головного корпусу ОЦДТ №1. Залі­зобетонні плити, покриття із застарілим насипним утеплювачем замінені на профнастил, що має захисне покриття Hiarc Max (стійке до дії агресивного середо­вища підприємства). Роботи по капітальному ремонту цегляних стін будівлі виконувалися методом торкре­тування, який дозволив не зупиняти основного ви­робництва.

Пройшов капітальний ремонт у серці очисних спо­руд — будівлі біофільтрів ЦВП та К. Без цієї будівлі не можливе очищення стічних вод. За допомогою все того ж торкрету було відновлено цегляну стіну, вико­нано бетонування вимощення для відводу від стіни ат­мосферних опадів, повністю відремонтована м’яка по­крівля будівлі з заміною металевих карнизних звисів.

Не тільки виробничі цехи є важливими для під­приємства. Неабияку роль відіграють склади, на яких зберігається готовий продукт і від яких залежить якість виробленого товару. Відповідно до розробленої проектної документації з 2019 року на підприємстві розпочато масштабні роботи з капітального ремонту будівель складів готового продукту, одним із яких є склад ЦСМД. На цьому об’єкті зроблено підсилення колон та арок, замінено покрівлі із азбестоцементних листів на металевий профнастил з хімстійким покрит­тям Hiarc Max, змонтовано 600м2 профнастилу. Деякі роботи тривають і сьогодні. «Заплановано застосува­ти, в якості експерименту, абсолютно новий для нашої країни матеріал, який протягом багатьох років вдало використовується у Європі – швелер склокомпозицій­ний. Він не потребує антикорозійного захисту, хім­стійкий та довговічний, а по міцності не поступається металу», — зазначив Сергій БОЙКО.

Для підготовки ЦСМД до роботи в зимовий період виконано значний об’єм робіт по замінні віконних конструкцій. Виготовлено та змонтовано 90 вікон. Ка­пітальний ремонт віконних блоків пройшов у будівлях головних корпусів відділення грануляції та сатурації 1-ої та 2–ої черг.

У 2019 році продовжувалися роботи в будівлі пічно­го відділення СКЦ-4. Виконано капремонт перекриття будівлі. Стінове огородження із залізобетонних плит замінено на профнастил з покриттям Hiarc Max. На сьогодні замінено 2100м2 стін. Роботи продовжуються й надалі.

2019 рік був багатий на реконструкції, модерніза­ції та оновлення підприємства. Ремонт доріг, ре­монт вихлопних труб в СКЦ-4 та ОЦДТ № 1, ре­монт галерей в ЦСМД, ремонт естакад, віднов­лення та поси­лення будівель­них конструкцій в ОЦДТ №2, ре­монт покрівлі складу готового продукту ЦГС та інші. Деякі ремонтні роботи трива­тимуть і в зимовий період.