40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Економічний огляд, «Сумихімпром» — під санкцією

Під час очної оперативної наради начальник відділу економічного планування та аналізу господарської діяльності Людмила ДАВИДОВА ознайомила присутніх із підсумками роботи підприємства за три квартали 2018 року

Не дивлячись на проблеми, які постійно вини­кали на підприємстві, все ж за 9 місяців 2018 року ПАТ «Сумихімпром» вдалося збільшити об’єми виробництва в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зріст обсягів виробництва збіль­шився на 49%. Коефіцієнт завантаження всіх ви­робничих потужностей підприємства склав 60%.

Обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах за три квартали 2018 року склав 1 млрд.764 млн. грн. Це на 174 млн. грн. більше, ніж в анало­гічному періоді минулого року. Зростання обсягу виробництва сталося за рахунок збільшення об­сягів виробництва на 376 млн. грн. та зниження цін реалізації на 202 млн. грн. Основна причина зниження цін реалізації — перехід у роботі вироб­ництва на давальницькі схеми.

За підсумками дев’яти місяців 2018 року по всіх видах товарної продукції є приріст обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періо­дом минулого року, за винятком жовтих піг­ментів, які перебували на простої з червня міся­ця. Так, за звітний період підприємству вдалося виробити більше двоокису титану на 3,6 тисячі тонн (фактично 33.4 тисяч тонн), сульфату залі­за на 6 тисяч тонн (фактично 39 тисяч тонн), сірчаної кислоти, виробленої двома цехами на 111 тисяч тонн (фактично 276 тисяч тонн), мі­неральних добрив на 95 тисяч тонн (фактично 193 тисячі тонн).

Витратна частина бюджету підприємства за 9 місяців 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 196 млн. грн. Це пояснюється збільшенням витрат на сиро­вину, енергоносії, оплату праці. Та не дивлячись на це, підприємству вдалося виконати вироб­ничі плани, а також усі соціальні зобов’язання. У тому числі, на пільги й соціальні гарантії під­приємство спрямувало 13 млн. грн.

«Сумихімпром» — під санкцією

ПАТ «Сумихімпром» увійшло до переліку підприємств, щодо яких Російська Федерація застосувала економічні санкції.

Про це йдеться в постанові Уряду РФ від 1 листопада 2018 року № 1300 «Про заходи щодо реалізації указу президента Російської Федерації «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України по відношенню до громадян і юросіб Російської Федерації».

Санкції передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. Спеціальні економічні санкції уряд Російської Федерації запровадив до 322 фізичних осіб і 68 юридичних осіб.