40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Аудит Системи Менеджменту Якості в ЦЗП

Аудит системи – це систематичний, незалежний і документований процес об’єктивного оцінювання стратегічного управління, виробництва, логістики, управління персоналом, комунікації, документообігу тощо, що дозволяє оптимізувати та удосконалити процеси.

Щорічно всі підрозділи ПАТ проходять внутрішні аудити, чого вимагає Система Менеджменту Якості ISO 9001:2015, що вже упродовж 17 років діє на підприємстві. Аудити проводяться фахівцями відділу стандартизації та сертифікації.

– Ми здійснюємо перевірку всього ланцюга основних виробничих процесів, робочого місця, умов зберігання готового продукту, документації, лабораторних досліджень тощо, – зазначає начальник ВСС Олена КАЛЬЧЕНКО. – До того ж, згідно версії СМЯ 2015 року, звертаємо увагу на ризики – чи спрогнозував підрозділ можливі ризики і як намагається зменшити їх вплив на виробничий процес.

Цех залізоокисних пігментів – єдиний на підприємстві, де ефективно впроваджені і діють три Системи – ISO 9001:2015, яка орієнтована на якість продукту, Система Екологічного Управління ISO 14001:2015 і Система безпечності кормової добавки. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 орієнтовані на підтвердження того, що компанія виконує вимоги міжнародних стандартів в аспекті менеджменту якості та екологічної складової. Система безпечності кормової добавки є обов’язковою згідно норм Закону України «Про безпечність та гігієну кормів». Вона відповідає вимогам Європейського кодексу практик для виробників кормових добавок. Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points – HАCCP) ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності кормів.

– У нас є досвід проведення тестового відкликання продукції, – розповідає Олена Анатоліївна. – Це коли ми складаємо умовну претензію від виробника і тестуємо на якому етапі виробництва могла виникнути ймовірна похибка. Така практика дає змогу працювати на випередження і уникати прикрих ситуацій в процесі виробництва продукту, щоб максимально задовольнити потреби замовників.

Що стосується планів на перспективу, то є намір впровадити на підприємстві Систему безпеки охорони праці згідно з вимогами міжнародних стандартів – ISO 45001:2018. Тенденція впровадження цієї системи простежується вже на державному рівні і орієнтована на визначення ризиків впливу виробничого процесу чи продукції на людину.