40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Безпека – головний орієнтир!

Працівники ПАТ «СУМИХІМПРОМ» пройшли комплексне об’єктове навчання з питань цивільного захисту, ліквідувавши наслідки умовної аварії.

Цьогорічна кі­нопрем’єра «Чор­нобиль» побила всі можливі ре­корди переглядів, а головне – підня­ла на поверхню масу проблем, на які часто закри­вають очі. Ми по­бачили, яку роль відіграє перша реакція працівників на надзвичайну ситуацію. Від неї залежить не тільки успішність ліквідації, але і її наслідки. Для ПАТ «СУМИХІМПРОМ» цілодобова готовність до реагування на надзвичайну ситуацію залишається пріоритетним завданням.

16 липня 2019 року на території складу рідкого аміаку цеху складних мінеральних добрив (ЦСМД) було проведено комплексне навчання спеціалізова­них служб та формувань ЦЗ.

Учасникам була задана ситуація, за якою нібито ста­лася розгерметизація сховища з рідким аміаком. Пер­шим помітив наявні ознаки аварії апаратник складу рідкого аміаку Юрій ЖУРЕНКО, який повідомив про небезпеку всіх людей, які знаходилися в зоні НС. Піс­ля чого викликав на допомогу відповідні відділи під­приємства. У своїй доповіді він назвав номер схови­ща, у якому стався витік, місце течі та кількість аміаку. До прибуття рятувальників, уживши всіх заходів для індивідуального захисту, апаратник оперативно перекрив вентиль на ємності, у якій сталася розгер­метизація, та вентилі на лінії рідкого та газоподіб­ного аміаку в приміщенні ЦПК. Після чого залишки аміаку він злив у аварійне схови­ще. Оперативно до апаратника приєднався май­стер зміни Віталій КЛОЧКО, який продублював всю інформацію, на­дану апаратни­ком, відповідним відділам підприємства. Увесь пер­сонал ЦСМД діяв згідно з ПЛАС.

На місце умовної аварії прибули працівники ВГПРЗ та медична допомога. Перше, що зробили рятувальни­ки, вирушили на пошуки постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу, потім доставили його до карети швидкої, де за нього взялися медичні працівни­ки. Після працівники ВГПРЗ вирушили на місце аварії і взялися ліквідовувати НС. Із поставленою задачею вони впоралися надзвичай­но швидко, не дивлячись на те що в них були деякі труд­нощі з постачанням води. Рятувальники показали високий рівень професіо­налізму і ліквідували НС за максимально короткий час.

У кінці за­ходу директор з ОП та ЦЗ Олек­сандр ГРЕБЕ­НЮК відзначив плюси, які по­казали в роботі члени ВГПРЗ і працівники ЦСМД, а також висловив деякі рекоменда­ції і зауваження. Відзначив професійну ро­боту всіх підрозділів цивільного захисту. Підсумовуючи захід, він зазначив, що мета навчання досягнута. Учасники навчань показали гарний результат, а також удо­сконалили свої професійні навички.