40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Чим запам’ятався 2020 рік

Березень 2020 року – випуск нової мар¬ки добрив «СУПЕРАГРО» NPS 18:20:14. Осо-бливість нового виду добрив в тому, що окрім основних поживних речовин містить сірку, яка сприяє синтезу протеїнів і забезпечує протікання низки окислювально-відновлю¬вальних процесів. Добриво може застосовува¬тися в умовах захищеного ґрунту разом з азот¬ними і калійними добривами. На основі даної марки готуються будь-які марки тукосумішей.

Червень – Цех централізованого ремонту відзначив 35-річчя з дня заснування.

Вересень
• Проведена звітно-виборна профспіл¬кова конференція, на якій одноголосно трудо-вий колектив висловив довіру очолювати про¬фспілкову організацію наступні 5 років Наталії КОЛЄСОВІЙ
• Підведено підсумки 61-ої Спартакіади ПАТ «Сумихімпром», призерами якої стали ко¬лективи ЦГС, ЦЦР та ЦЦ КВПіА
• Діє практика дистанційних аудитів. Перевіряючі інспектують виробництва та пе¬ревіряють документацію в режимі онлайн-спіл¬кування з фахівцями нашого підприємства.

Травень – Сумський обласний центр служби крові з нагоди професійного свята Дня хіміка відзначив колектив ПАТ «СУ¬МИХІМПРОМ» нагородою «Легенда донор¬ського руху».

Жовтень
• Минуло 50 років з дня створення ре¬монтно-механічного цеху
• На прохання хіміків міська влада за¬провадила новий тролейбусний маршрут Прокоф’єва-Хімпром

Листопад – ПАТ «СУМИХІМ¬ПРОМ» приєднався до ініціативи Глобального договору Організації Об’єднаних Націй щодо корпора¬тивної відповідальності з дотри¬мання принципів, які стосуються прав людини, трудових відносин, взаємодії з навколишнім середови¬щем, протидією корупції тощо. ПАТ «СУМИХІМПРОМ» став першим українським підприємством хіміч¬ної галузі, хто приєднався до цієї міжнародної ініціативи.

Грудень – ПАТ «СУ¬МИХІМПРОМ» отримав сер¬тифікат за міжнародним стан¬дартом ISO 45001:2018 у сфері охорони здоров’я і безпеки праці на виробництві діок¬сиду титану. Його впровад¬ження забезпечує основу для підвищення рівня професій¬ної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і підтримання безпечних умов праці.

Виробництво
Капітальний ремонт будівлі складу готового продукту ЦСМД. Часткова заміна шиферної покрівлі, підсилення колон та в’язів, анти¬корозійний захист металевих конструкцій. Роботи продовжаться і в наступному році.
Технічне переоснащення 1003 відділення ОЦДТ з установкою резервного редуктора, що дасть змогу збільшити кількість розкладень для удосконалення випуску діоксиду титану.
Капітальні ремонти турбокомпресору К-250 КС №1, абсорбцій¬ного осушувача КС №3 котельного цеху, техобслуговування гвинтових компресорів КС №3 з заміною масла, заміна трубопроводів каналізації на окремих ділянках, ремонт і заміна запірної арматури великих діаме¬трів, ремонт компенсаторів та металевих конструкцій на теплоенерге¬тичних комунікаціях ПАТ.
Новий 2021 рік для ПАТ «Сумихімпром» почався із завантаження ЦГС для виробництва добрив марок NP 18:20, NP 12:24. Вперше за останні п’ять років цех працює у зимовий період. ОЦДТ теж працює в плано¬вому навантаженні. У цеху складних мінеральних добрив випускається сульфат амонію. Маємо надію, що і наступні 11 місяців підприємство працюватиме стабільно, нарощуватиме потужності, розширюватиме коло споживачів та сприятиме покращенню добробуту кожного хіміка.