40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Геолог в контексті хімічної промисловості

Геологія – складна і самобутня наука, що зай­мається виявленням і оцінкою родовищ корисних копалин, підземних вод, а також вивченням інших особливостей земних надр. В контексті хімічної промисловості геологічний профіль переходить у вектор особливої специфіки. Геологічна служба ПАТ «СУМИХІМПРОМ» опікується питаннями контролю та супроводження використання під­земних вод для задоволення потреб заводу та вто­ринних споживачів.

Третій рік на посаді провідного геолога під­приємства працює Станіслав ПАНЧЕНКО – мо­лодий, компетентний та відповідальний. До цьо­го він мав досвід роботи в Сумському обласному управлінні держпраці, де контролював надроко­ристування регіону відповідно до законодавчих норм.

Наше підприємство використовує родо­вище «Бездрик» для видобування питних під­земних вод, розробка проводиться з шести свердловин, – розповідає Станіслав Ігоревич. Місія геолога – бути на варті екологічної безпеки, стежити за раціональним викори­станням природних ресурсів та звітувати перед державними органами про належний видобуток підземних вод, згідно встановле­них норм чинного законодавства.

Геологічна служба систематично контролює як кількість підземних вод, так і якість, організо­вуючи проведення аналізу на хімсклад. Сумська область входить до п’ятірки регіонів, де вода має найкращі якісні показники екологічної безпеки. А щорічний моніторинг підземних вод засвідчив позитивну тенденцію до збільшення їх рівня.

Сьогодні перед геологічною галуззю стоїть ба­гато завдань: потрібно розробляти нові методи­ки, технології як щодо розвідки, так і щодо видо-

бутку природних ресурсів. Наша геолого-марк­шейдерська служба продовжує розроблювати та поповнювати електронну базу обліку видобутих корисних копалин для обов’язкової звітності, має намір у перспективі реконструювати водозабоор, змінити кількість свердловин та поглибити гори­зонт видобутку підземних вод.