40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Хіміки закликають владу підтримати українських виробників добрив

Український хімпром чекав від влади конструктивного діалогу та компромісу в питанні введення квот на імпорт мінеральних добрив. Колективи підприємств надсилали численні листи-звернення. Однак наразі результат негативний.

Приймаючи до уваги стійке зростання ввезення мінеральних добрив в Україну, наше підприєм­ство разом з іншими національними виробника­ми звернулось до Міжвідомчої Комісії з Міжна­родної Торгівлі (МКМТ) з питанням проведення спеціального розслідування щодо такого імпор­ту. В результаті розслідування підприємство ро­зраховувало на запровадження заходів захисту українських виробників мінеральних добрив.

22 червня 2020 року МКМТ прийняла рішення завершити два спеціальних розслідування сто­совно імпорту мінеральних добрив в Україну БЕЗ введення будь-яких заходів, направлених на за­хист внутрішнього ринку та вітчизняних хімічних підприємств, про що Мінекономіки повідомило наш трудовий колектив у відповідь на звернення профспілкового комітету до Прем’єр-Міністра України.

В липні у ПАТ «СУМИХІМПРОМ» відбулося спільне зібрання адміністрації, профспілки та представників трудового колективу, де обгово­рювалася нинішня ситуація на внутрішньому ринку мінеральних добрив та позиція держави в цьому аспекті. Хіміки написали лист до Прези­дента України з проханням не лишатися осторонь проблем життєдіяльності підприємства та сотень людських доль!

– Щорічно на територію України ввозять 1 млн. 950 тис. тонн мінеральних добрив, 450 тис. тонн – азотно-фосфорних і 1,5 млн. NPK, – зазначає директор ви­конавчий ПАТ «СУМИХІМПРОМ» Володимир ВОЛКОВ. – Хіміки про­понують ввести квоти лише на 25 % всього ринку, це дасть змогу і зберегти здорову конкуренцію на ринку, і отри­мати таку необхідну підтримку віт­чизняним товаровиробникам.

На вітчизняних хімічних підприємствах – АТ «Дніпроазот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот», АТ «Одесь­кий припортовий завод», ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» (ДЗМД), ПАТ «СУ­МИХІМПРОМ», ПрАТ «Азот», підприємствах компанії «Гросдорф» сьогодні працює близько 20 000 працівників. В умовах низького завантаження виробничих потужностей під тиском зростання імпорту частина підприємств вже сьогодні ско­рочує персонал. Відмова від захисту хімічних під­приємств продовжить цю сумну статистику.

«Звертаємо Вашу особливу увагу, що МКМТ фак­тично прийняла рішення, яке прямо суперечить висновкам спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, посилаючись на начебто «на­ціональні інтереси», суть яких не була донесена до жодної із зацікавлених сторін.

Питання введення обмежувальних заходів щодо імпорту багатьма лобістами подається як обме­ження конкуренції та як наслідок – зростання цін. Ми в жодному разі не ставили за мету такий ро­звиток подій, а лише вимагали і вимагаємо забез­печити умови завантаження наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього ви­робництва та надати нам можливість зберегти робочі місця. Національна галузь завжди прагнула досягнути компромісу та ухвалити державницькі рішення» – йдеться у листі до Президента.

Давайте будемо у цій дискусії разом! – лунає заклик хіміків до очільника держави.