40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Іноземні візити аудиторів

Надійний партнер, яким уже протягом 65 років є ПАТ «СУМИХІМПРОМ», активно підтримує зворот­ній зв’язок зі своїм споживачем. Тому не дивно, що на підприємство із аудитом можуть завітати представни­ки компаній-споживачів.

28 серпня 2019 року з повторним аудитом прибули представники німецької компанії «Munksjö» (ком­панія з розробки, виробництва і продажу декоратив­ного паперу), яка є постійним споживачем нашого продукту. З 2016 року представники «Munksjö» актив­но відвідують наше підприємство, адже вважають, що такі візити дають змогу тримати курс на довготрива­ле партнерство. У 2018 році ПАТ «СУМИХІМПРОМ» приємно здивувало аудиторів. Вони переконалися у тому, що підприємство функціонує відповідно до всіх міжнародних стандартів. Цього разу аудитори Марсел РОЛАНД та Бернгард ГЕЙНСІНГЕР рекомендували продовжити роботу по впровадженню безпеки пра­ці відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001.

ПАТ «СУМИХІМПРОМ», одне з найбільших вироб­ників диоксиду титану, підтвердило міжнародний сер­тифікат якості NSF International

Довідково:

NSF International – американська організація з тесту­вання, інспекції та сертифікації продукції. Уже понад 60 років є одним з визнаних експертів у охороні здо­ров’я та забезпеченні безпеки життєдіяльності лю­дини, однією з найавторитетніших незалежних неко­мерційних організацій, сфера діяльності якої – здоров’я суспільства і захист навколишнього середовища.

29 серпня 2019 року наше підприємство із черговим наглядовим аудитом відвідали представники аме­риканської організації NSF, які протягом двох років ретельно перевіряють нашу продукцію, а саме: диок­сид титану. Сертифікат наданий NSF підтверджує, що продукцію ПАТ «СУМИХІМПРОМ» можна викори­стовувати у виробах, що контактують з водою і хар­човими продуктами. Узявши до уваги рекомендації попереднього аудиту, фахівці підприємства ґрунтов­но підготувалися до зустрічі з представниками NSF у 2019 році. Аудитори Деніз КАПТАН і Роман КРІТ­СКІ, відвідавши виробництво двоокису титану ОЦДТ, переконалися, що на підприємстві діють міжнародні Системи Менеджменту Якості, Системи Екологічно­го Управління, а також відзначили ефективну роботу фахівців по усуненню недоліків та по впровадженню усіх наданих рекомендацій. Успішний аудит NSF підій­має авторитет підприємства на міжнародному рівні, підвищує конкурентоспроможність товару і зміцнює довіру споживачів до диоксиду титану як до безпечно­го і високоякісного продукту.