40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Конференція трудового колективу

Наприкінці березня ухвалено головний документ підприємства – колективний договір.

Протягом березня у колективах структурних підрозділів прохо­дили зустрічі з представниками адміністрації та профкому, де обговорювалися умови виконан­ня Колективного договору на 2017 рік. Пропозиції, що надхо­дили від хіміків, були винесені на засідання паритетної комісії, що передувала конференції тру­дового колективу. 23 березня з доповіддю про результати ро­боти підприємства і виконання двосторонніх зобов’язань Кол­договору виступив директор з персоналу та соціальних питань Олег ТЕТЬОРКІН. Про основні вектори діяльності в поточному році розповіли начальник ВЕПтаАГД Людмила ДАВИДОВА і директор виконавчий Володимир ВОЛКОВ. Го­лова профкому Наталія КОЛЄСОВА зачитала зміни до проекту Колдоговору на 2018 рік.

Головною позитивною зміною нової редакції Колдоговору є рішення про підвищення часових тарифних ставок і окладів на 20% з 1 квітня. Та­кож збільшилися суми виплат з нагоди відзна­чення свят та пам’ятних дат, матеріальна допом­ога на поховання та ін.

Що стосується оздоровлення та відпочинку, то сума доплати за путівку в ДОТ «Зоряний» для хіміків лишилась незмінною – 10%. За путівку до санаторію-профілакторію «Олдиш» працівни­ки підприємства мають сплатити 15% від повної вартості.

Приємним сюрпризом стало рішення про ор­ганізацію оздоровлення хіміків на морі за пільго­вими цінами. Працівникам підприємства про­понують тижневий відпочинок на Азовському морі (база «Сонячна соната») з доплатою 35% від повної вартості путівки. Для дітей хіміків сума доплати буде аналогіч­ною, а для чоловіка/ жінки, які не працюють у ПАТ «Сумихімпром», путівка коштуватиме повну вартість. Перші заїзди розпочнуться у другій половині червня.

Новий проект Колек­тивного договору із за­пропонованими вне­сеними пропозиціями учасники конференції ухвалили одноголосно. Головний документ під­приємства діятиме упро­довж року.

Фото Надії Волікової