40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Медичний огляд

Своєчасно проведений медогляд – запорука здоров’я працюючих!

Метою медичного огляду кожного працівни­ка є визначення стану його здоров’я, перевірка можливості виконання трудових обов’язків, ви­явлення захворювань (хронічних, інфекційних, професійних), установлення протипоказань щодо деяких видів роботи. Періодичний медогляд спів­робітники мають проходити не рідше ніж один раз на 2 роки. На підставі результатів медичного огляду роботодавець має право відсторонити від роботи працівників, які не пройшли в установле­ний термін медичні огляди, та не допустити до ро­боти працівників, яким за медичним висновком робота протипоказана за станом здоров’я.

Медичний огляд працівники ПАТ «СУМИХІМ­ПРОМ» будуть проходити в період з 15 січня по 25 вересня 2020 року. Його будуть проводити лікарі – терапевти нашої МСЧ. Планується перевірити 3050 осіб. Для швидкого та комфортного проход­ження медичного огляду було створено спеціаль­ні графіки, за якими визначено, хто і в який день відвідає медико-

санітарну частину. До всіх учас­ників медо­гляду велике прохання дотримува­тися вста­новлених графіків.

Цехова дільниця №1

Медичний огляд розпочався 15 січня й тривати­ме до 2 квітня 2020 року. Усього в МСЧ очікують на візит 1 128 осіб. Медичний огляд уже пройшли працівники СКЦ-4 ( з 15.01. – 23.01). Працівники СКЦ-5 будуть його проходити з 24 по 31 січня. З 03.02. по 06.02 огляд пройдуть працівники РБЦ, з 07.02 по 24.02 – працівники ЦСМД. Далі з 25.02 по 04.03 у медико-санітарній частині чекають на працівників ЦЦ КВП та А, з 05.03 по 16.03 – пра­цівників ЦВП та К. З 17.03 по 23.03 – працівни­ки залізничого цеху, наступними з 24.03 по 31.03 медичний огляд пройдуть працівники цеху ней­тралізації. З 01.04. по 02.04 – цех «Коагулянт». І завершать працівники КГХ та складського госпо­дарства (02.04).

Цехова дільниця №2

Медичний огляд розпочнеться 11 червня і три­ватиме до 25 вересня 2020 року. З 11.06 по 17.06 медогляд мають пройти працівники ЦЗП. З 18 червня по 23 липня – ОЦДТ, з 24 липня по 31 лип­ня – працівники ЦКСК, з 7 вересня по 11 вересня – працівники електроцеху, з 14 вересня по 21 ве­ресня – працівники котельного цеху, з 22 вересня по 25 вересня – працівники АТЦ. Завершать медо­гляди працівники ДОРУ – 25 вересня. Усього під­лягають проходженню медогляду 1006 осіб.

Цехова дільниця № 3

Медичний огляд буде проводитися в період з 03 квітня по 11 червня 2020 року. Розпочнеться ме­дичний огляд з працівників ЦГС ( з 03.04 по 16.04), наступними будуть працівники ЦФК ( з 17.04 по 24.04), далі — працівники ЦЦР ( з 27.04 по 12.05), потім працівники РМЦ ( з 13.05 по 21.05). Праців­ники ЛД та ВМ пройдуть перевірку 21.05. Колек­тив ЦВТК чекають з 22.05 по 03.06, а працівників ВГПРЗ з 04.06. по 05.06. Колектив ВСОК та МТ, філії «Зоряний», господарської дільниці проходи­тимуть медичний огляд 09.06. Завершиться огляд працівниками цеху зв’язку та санітарної лабора­торії (10.06). Усього заплановано оглянути 916 осіб.

Не будьте байдужими, адже кожен сам від­повідає за своє здоров’я!