40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Нові правила для виклику «швидкої»

16 грудня 2020 року Кабмін затвердив поря­док звернення українців до швидкої допомоги. Відтепер швидкість приїзду бригади «103» буде залежати від того, з якою скаргою звер­нувся громадянин.

В рамках інформування персоналу на тему «Правила поведінки і дії в умовах масового скуп­чення людей та в осередках інфекційних захворю­вань» проведено спеціальні навчання. Перед по­чатком занять відбулася робоча нарада за участю в.о. директора з охорони праці та цивільного за­хисту Владислава ДЗЮБИ, начальника підрозділу цивільного захисту Андрія ТИМЧЕНКА та май­стра виробничого навчання Сумських тери­торіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Олега ВОРОНОВА. Особливу увагу рекомендовано звернути на правила по­ведінки в осередку інфекційного захворювання та при догляді за хворим. Також обговорено оновле­ний порядок виклику швидкої допомоги та ознак завхорювання на COVID-19.

Так, всі виклики будуть ділитися на 4 категорії:

Це дозволить оптимізувати роботу працівників швидкої допомоги.

Критерії розподілу виглядають наступним чи­ном:

  1. Критичний виклик. До цієї категорії віднес­ли випадки, які вимагають негайного реагування та втручання, тобто реанімаційних заходів. Вони супроводжуються: відсутністю дихання, неефек­тивним диханням, ознаками масивної крово­втрати.

Обумовлені такі випадки: усіма видами травм, впливом зовнішніх чинників (удар блискавкою, струмом), інтоксикацією або отруєнням (в тому числі, укусами тварин, комах). При цьому бригада повинна прибути за 10 хвилин.

  1. Екстрений виклик, до якого належить сер йозний стан, що вимагає невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування.

Супроводжуються такі випадки: порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками го­строго коронарного синдрому, ознаками гострого можливого інсульту, розладами дихання. Час до першого контакту з хворим має становити до 20 хвилин.

  1. Неекстренний виклик. До них належать ви­падки, які не несуть загрози для життя і здоров’я пацієнта, але хворий або потерпілий вимагає кон­сультації медпрацівника.
  2. Непрофільні виклики. Приїзд швидкої до­помоги не потрібен в цьому випадку. Вони стосу­ються звернень пацієнтів, стан яких не потребує невідкладної допомоги. В такому випадку, отри­мати необхідну консультацію пацієнт зможе по телефону.

Як викликати швидку в Україні

Для того, щоб отримати швидку допомогу, по­трібно зателефонувати за одним з телефонів: