40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Професійне свято хіміків, Почесні нагороди і відзнаки

В останні травневі дні відзначається свято, яке тра­диційно є най­важливішим для колекти­ву ПАТ «Су­михімпром» – День праців­ників хімічної та нафтохіміч­ної промисловості України! Хіміки традиційно свят­кують цей день масштабно і розмаїто.

Стартував дайджест святкових подій з вручення звань «Заслужений ветеран праці ПАТ «Сумихімпром», які присвоєно 40-а працівникам підприємства.

Далі хіміки отримували вітання від керівництва під­приємства та почесних гостей – представників міської та обласної влади, профспілки, федерації роботодав­ців. Зокрема, директор виконавчий ПАТ «Сумихім­пром» Володимир ВОЛКОВ зазначив, що наше під­приємство – нині єдиний виробник діоксиду титану та фосфорних мінеральних добрив в межах України і один з п’яти найбільших хімічних промислових ком­плексів. Це не лише засвід­чує авторитет «Сумихім­прому», а й накладає вагому відповідальність – перед трудовим колективом, спо­живацькою аудиторією, сумчанами, адже підприєм­ство є бюджетоутворюючим для міста. Голова профкому Наталія КОЛЄСОВА дода­ла, що ПАТ «Сумихімпром» завжди славився і своєю соціальною спрямовані­стю, жодне підприємство в області не має такої потужної соціальної ін­фраструктури. З цих пріоритетів і принципів фор­муються колек­тивні традиції.

Трудовий ко­лектив сумських хіміків рік за ро­ком підтверджує свій авторитет. Завдяки здатності до новаторства, вмінню адаптува­тися до кон’юк­тури ринку, вести конструктивний діалог з партнерами, ПАТ «Сумихім­пром», протягом десятиліть, залишається провідним виробником високоякісної хімічної продукції, яка ко­ристується попитом як у нашій країні , так і за її межа­ми. А для Слобожанщини «Сумихімпром» залишаєть­ся флагманом хімічної промисловості.

Почесні нагороди і відзнаки

З нагоди професійного свята відзнаками та грамота­ми різних рівнів нагороджені працівники підприєм­ства, які своєю сумлінною працею засвідчили від­даність своїй справі.

Знаком Пошани «За заслуги перед хімічною галуззю України» нагороджені: директор виконавчий Воло­димир ВОЛКОВ, начальник ВСОК та МТ Олександр ЛЄПКОВ, апаратник СКЦ-4 Віктор ТКАЧЕНКО, на­чальник ЦЦР Олександр ЧЕШКО.

Керівник регіонального відділення «Бюро Верітас Сертифікейшн» Україна Олег МОСКАЛЕНКО вручив сертифікат на Систему Менеджменту Якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року.

Грамотою міського голови нагороджені: лаборант ЦВТК Вікторія ПРОЦЕНКО, діловод ЗЦ Олександр САВИЦЬКИЙ, заступник начальника виробництва ОЦДТ Юрій МАРТІЯН, апаратник цеху нейтраліза­ції Вікторія МУСІЄНКО, начальник ЦКСК Олександр ДМИТРЕНКО, діловод ЦФК Любов ТРУБНІКОВА, завідувач складу КГХ Ольга БРИЧЕНКО.

Почесною Грамотою Голови Сумської обласної дер­жавної адміністрації відзначені: директор з вироб­ництва Олег ДЕНЩИКОВ, водій АТЦ Володимир УСПЕНСЬКИЙ, боєць (газорятівник) ВГПРЗ Микола КУЦ, слюсар-ремонтник ЦЗП Олександр КУРАСОВ.

Грамотою Комітету Верховної Ради України з пи­тань промислової політики та підприємництва на­городжені начальник ПКВ В’ячеслав КІРНИЙ, токар РМЦ Сергій РУДЧЕНКО.

Подяка Сумської обласної ради оголошена: началь­нику ВСС Олені КАЛЬЧЕНКО, електромонтеру СКЦ-4 Андрію МОЛОДЦОВУ, начальнику цеху зв’язку Павлу СУПРУНУ, комірнику ЦВПтаК Ользі УГНИЧЕНКО.

Почесною грамотою Федерації роботодавців України відзначені начальник РМЦ Володимир ТКАЧЕНКО, начальник санітарної лабораторії Валентин ТАГАЙ.

Почесною Грамотою Сумської обласної організації роботодавців нагороджені: начальник ВОП Владислав ДЗЮБА, начальник електроцеху Ігор УДОВЕНКО, слю­сар ЦЦ КВПтаА Михайло СКОРДІН, старший контро­лер ВО Сергій ЧОПКО, старший майстер ЦСМД Андрій МОЙСЕЄНКО, лікар-терапевт МСЧ Олександр РОСЬ.

Почесною грамотою Центральної ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей про­мисловості України відзначені начальник цеху ней­тралізації Микола ХУДОЛЄЙ та заступник голови профкому Володимир КОВБАСА.

Почесною Грамотою Сумської обласної ради про­фспілок удостоєні: апаратник ЦСМД, член цехового комітету, профгрупорг Наталя БУГАЙ, заступник на­чальника СКЦ-5 Геннадій БОРЗЕНКО.

Грамотою Сумської обласної галузевої організації про­фспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей нагороджені: апаратник ОЦДТ Яна КАРНАУШЕНКО, майстер ОЦДТ, голова цехкому Роман РУДИКА, елек­трогазозварник ЦЦР, член цехкому Сергій ЧИРКОВ, ла­борант санлабораторії, профорганізатор Людмила СТО­РОЖЕНКО, завідувач господарством ПК «Хімік», голова цехкому Оксана ДУБИНСЬКА.

Подяка директора виконавчого оголошена: начальнику ВКБ Сергію БОЙКУ, старшому майстру РБЦ Юрію ДА­НИЛЕНКУ, покоївці філії «Олдиш» Наталії ДЮБЧЕНКО, начальнику ВОНС Тетяні КОТЕЛЬНИЦЬКІЙ, заступни­ку начальника ЦКСК Анатолію КОСТЮЧЕНКУ, началь­нику метрологічної лабораторії Андрію КОЛОТВІНУ, начальнику ЦСМД Юрію КУРИЛЕНКУ, начальнику цеху «Коагулянт» Віталію ЛАВРУСЮ, начальнику від­ділу постачання Олегу ЛИННИКУ, апаратнику СКЦ-4 Юрію ЛИСЕНКУ, електромонтеру електроцеху Євгену НОВИКУ, інструктору ПК «Хімік» Максиму ПТАЩЕН­КУ, машиністу крана ЦЦР Василю РОМАНЧЕНКУ, слю­сарю-ремонтнику ДОРУ Віктору ТОМОРЦІ, старшому майстру ОЦДТ Олександру ЧИКАЛУ.

Привітання та подяки за співпрацю від заступника командира військової частини з морально-психологіч­ного забезпечення підполковника Дмитра ГОРБА.

Вшановували нагороджених творчими сюрпризами від артистів ПК «Хімік», світловим шоу та щирими оплесками глядацької аудиторії. А на прощання про­лунало побажання:

Щоб множились традиції родинні,

Було майбутнє краще наших днів,

Щоб кожен, хто працює на Хімпромі,

Окрилений надіями, творив!