40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Робоча зустріч народного депутата

13 жовтня Суми відвідав співголова ПП «Опо­зиційна платформа – За життя», депутат Верхов­ної Ради України трьох скликань Юрій БОЙКО.

В рамках робочого візиту він зустрівся з представ­никами колективу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» та підняв тему ціни на газ. Протягом останніх мі­сяців газовий тариф утримує тенденцію стрімко­го росту. Вітчизняним підприємствам все важче конкурувати на ринку з компаніями, які викори­стовують у виробництві значно дешевші енерго­ресурси. У собівартості мінеральних добрив ПАТ «СУМИХІМПРОМ» газ становить 30%-ву частку. Юрій БОЙКО зауважив, що керівництво держа­ви має негайно втрутитися в ситуацію з цінами на газ та знайти механізм контролю тарифного ціноутворення.

Під час зустрічі з депутатом хіміки ставили пи­тання про перспективи хімічної промисловості в Україні та про формування бюджету на наступ­ний рік. Юрій Бойко наголошував на тому, що вітчизняних товаровиробників потрібно і під­тримувати і обіцяв лобіювати інтереси промис­ловості на державному рівні.