40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Сертифікація за міжнародним стандартом безпеки праці

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» отримав сертифікат за міжнародним стандартом ISO 45001:2018 у сфері охорони здоров’я і безпеки праці на виробництві діоксиду титану. Його впровадження забезпечує основу для підвищення рівня професійної безпеки, зниження ризиків на робочих місцях, створення і підтримання безпечних умов праці.

Сертифікат директору виконавчому Володимиру ВОЛКОВУ вручив Олег МОСКАЛЕНКО, директор представництва «Бюро Верітас» в Україні, світового лідера з тестування, інспекції та сертифікації.

Стандарт ISO 45001 – це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги, що дозволяють підприємствам зни­жувати організаційні ризики та удосконалювати охорону праці й виробничу безпеку. За допомогою цього стандар­ту підприємства інтегрують всі аспекти безпеки, здоров’я та добробуту працівників.

Новий стандарт був розроблений з урахуванням інших відповідних стандартів і керівних вказівок Міжнарод­ної організації праці (МОП), різних національних стан­дартів, міжнародних трудових норм і конвенцій МОП. У розробці нового стандарту брали участь експерти з понад 50-ти країн світу.

– На нашому підприємстві діє система управ­ління охороною праці згідно чинного законодавства України, однак європейські споживачі реко­мендували удосконалити нашу систему відповідно до міжнародного стандарту ISO 45001:2018, – зазначає в.о.директора з охорони праці ПАТ «СУМИХІМПРОМ» Владислав ДЗЮБА. – Близько року ми працювали над поетапним впровадженням нового стандарту безпеки праці на виробни­цтві діоксиду титану й успішно впоралися з поставленим завданням.

Система менеджменту охорони праці та виробничої безпеки є важливою складовою стратегії під­приємства у сфері управління ризиками. Впровадження Си­стеми дає змогу забезпечити:

Система управління охороною здоров’я і безпеки праці ISO 45001 покликана допомогти роботодавцю і працівникам зменшити нещасні випадки на виробництві, травми, медичні захворювання.