40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Тест на обізнаність

У квітні на підприємстві проходив місячник з питань охорони праці у рамках якого проводилася низка заходів.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці. Ідея проведення цього свята бере початок у далекому 1989 році, коли американські та канадські пра­цівники проводили День пам’яті загиблих пра­цівників. Сам День охорони праці вперше від­значався в 2003 році. За оцінками Міжнародної організації праці щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві. У цей день більше аніж сто країн проводять захо­ди, які привертають увагу до невирішених про­блем безпеки праці. Адже правильно сформована модель охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. У 2019 році в нас на виробництві сталося два нещасних випадки, які призвели до травмування праців­ників. Відділ охорони праці закликає всіх пра­цівників неухильно виконувати правила техніки безпеки й користуватися засобами індивідуаль­ного захисту.

16 квітня 2019 року відділ охорони праці разом із профспілковим комітетом провів тематичну вікторину серед голів цехових комітетів, голів профбюро та профорганізаторів, яку приурочили до Всесвітнього Дня охорони праці. Всього було 32 учасники.

На початку заходу начальник ВОП Владислав ДЗЮБА запропонував присутнім переглянути короткометражні фільми, у яких продемонстро­вано порушення правил безпеки на виробництві та їх наслідки. Із фільму присутні почерпнули ба­гато корисної інформації й поповнили свій багаж знань з охорони праці. Після перегляду розпоча­лася вікторина. Вона включала в себе 69 тестів, які охоплювали різні теми: від основ виробничої санітарії й до знань про основні законодавчі акти ОП. Результати вікторини справді порадували й показали, що наші працівники розуміють, яку роль відіграє безпека праці на виробництві.

Трійка призерів визначилася так:

1 місце – голова цехового комітету ВГПРЗ Ірина КУШКА.

2 місце – голова цехово­го комітету ЦВТК Вален­тина КОСЕНКО .

3 місце – голова цехово­го комітету електроцеху Олександр ШАПОВАЛ.

Переможці отримали нагороди від профспілко­вого комітету. Сподіває­мося, що ті знання, які продемонстрували голови цехових комітетів, будуть донесені до колег, і це по­зитивно вплине на безпе­ку праці на підприємстві.