40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Тихий подвиг, який дарує життя

14 червня в ПК «Хімік» гучно відсвяткували Всесвітній день донора. На святі були присутні скромні герої сьогодення – донори, почесні гості й люди, які активно підтримують донорський рух.

Для жителів нашого міста – свято особливе, адже у 2018 році наше місто було занесене до Національної книги рекордів і визнане донорською столицею. Сьо­годні в області більше ніж 4000 донорів мають звання Почесний, 40 донорів носять звання – заслужений, а загальний показник донацій на тисячу населення скла­дає 198 – для України рекордний показник, та що там для України, навіть в Америці цей показник доходить тільки до 100.

Хіміки активно беруть участь у цій благодійній справі, розповсюджують донорську течію на під­приємстві і за його межами. За вагомий внесок у до­норську справу, милосердя, активну громадську діяль­ність грамотою голови Сумської обласної ради було нагороджено столяра будівельного РБЦ Сергія МАР­ЧЕНКА, машиніста роликомаятни­кових млинів ОЦДТ Валерія МО­КРЕНКА, електрогазозварника ЦЦР Олега ВИХРОВА.

На підприємстві працює понад 700 донорів, серед яких більше десятка працівників носять звання Почес­них донорів України. На сьогодні у СОЦК хіміки вже мають власний «Банк крові». Тому при першій же необхідності працівники «СУ­МИХІМПРОМ» можуть звернутися за допомогою і обов’язково отрима­ють її.

Зважаючи на розвиток донорсь­кого руху на підприємстві, спрямований на порятунок життя людей, активну гро­мадську позицію грамотою голови Сумської обласною державної адміністрації на­городили електромонтера електроцеху Олександра ШАПОВАЛА та майстра з ремонту устаткування ЦСМД Романа ЩЕРБАНЯ.

Керівництво і профком ПАТ«СУМИХІМПРОМ» завжди активно під­тримували донорсь­кий рух. На підприємстві для донорів діють різні заохочення, які у редакції нового Колективного договору поповнилися. Так, зважаючи на збіль­шення ролі донорства у наш час, а також активну позицію хіміків у цій сфері, було прийнято рішен­ня урочисто відзначати заслуги донорів підприєм­ства у Всесвітній день донора. Також на підприєм­стві діють донорські дні.

За таку активну підтримку донорського руху керівництво та профком ПАТ «СУМИХІМ­ПРОМ» було нагороджено грамотою компанії «Біофарма». Для всіх присутніх творчий колектив ПК «Хімік» подарував яскраві, святкові номери.

Дорогі донори, ми дякуємо вам за те, що ви кожного дня тихо даруєте комусь життя !