40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Трудове змагання, Ефективне партнерство, Хіміки – дітям, Кадрові рішення

За підсумками ефективності роботи у липні-серпні згідно з показниками трудового суперництва визначено кращі виробничі підрозділи.

Керівникам цехів вручені перехідні кубки під час очної опера­тивної наради. Результати роботи виробничих цехів за підсумками липня

Основні цехи:

1 місце – ОЦДТ

2 місце – ЦЗП

3 місце – СКЦ№4

Допоміжне виробництво:

1 місце – ЦЦ КВП та А

2 місце – РМЦ

3 місце – ЦЦР

У серпні найкращих показників у роботі досяг­ли такі виробничі підрозділи:

Перша група цехів:

1 місце – ЦЗП

2 місце – СКЦ№4

3 місце – СКЦ №5

Друга група:

1 місце – РМЦ

2 місце – ЦЦР

3 місце – електроцех

Ефективне партнерство

Сучасні технології та карантинні обставини вво­дять нові реалії в бізнес-системи.

Багато процесів пройшли етап діджиталізації. Наприклад, увійшли в практику дистанційні аудити від компаній-спо­живачів нашої продукції. Такий досвід розпочався у минулому році, і успішно продовжується й зараз. Зокрема, не так давно відбувся дистанційний аудит зі споживачами діоксиду титану, які купують мар­ку SumTitan R 2061 для виробництва декоративного паперу.

Як розповів начальник служби якості Костянтин СИЛИЧ, під час онлайн-зустрічі обговорювалися важливі аспекти якості продукції, відвантаженої компанії-споживачу в 2020-2021 рр. Стабільність кольорових характеристик – ось на що найбільше звертають увагу наші партнери. У ході спілкування всі сторони з’ясували питання для доопрацювання і дійшли згоди щодо подальшого ефективного взає­мовигідного партнерства.

Подібні аудити матимуть системний характер з періодичністю раз на півроку. Це дасть змогу вчасно координувати важливі питання для продовження успішного партнерства.

Хіміки – дітям

Благодійна організація «Благодійний фонд Олександра Ємця» ініціював акцію «Під захистом віри».

Фонд створений на честь відомого сумського дитячого ліка­ря Олександра Ємця, який минулого року помер від ускладнень після коронавіру­су. В рамках акції збираються кошти на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для дитячої міської лікарні у відділення реанімації та хірур­гії, допомогу малозабезпеченим сім’ям, дитячому будинку та на лікування дітям, які вкрай цього потребують.

Обласний комітет профспілки праці­ників хімнафтохімпрому перерахував Фонду 10 тис.грн., таку ж суму благодій­ної допомоги адресував дітям об’єдна­ний профспілковий комітет нашого під­приємства. А небайдужі хіміки сумарно по цехам та підрозділам зібрали близь­ко 16 тис. грн. для допомоги лікарням і дітям.

Хіміки завжди вирізнялися чуйністю, сердечністю та вмінням згуртовуватися заради доброї справи і вкотре це довели.

Кадрові рішення

У вересні на підприємстві відбулися деякі кадрові ротації. У керів­ників цеху складних мінеральних добрив та котельного цеху з’яви­лися нові заступники. Також змінилася керівна ланка відділу техна­гляду та діагностики (ВТНіД).

Олександр АНДРУЩЕНКО, заступник начальника ЦСМД (з устаткування)

На підприємстві працює з 2006 року майстром з ремонту цеху гранульова­ного суперфосфату. Минулого року перейшов працювати на посаду старшо­го майстра, а з початку осені почав опікуватися проблемами устаткування іншого цеху з виробництва міндобрив. Оскільки технічне оснащення обох цехів схоже, то період на адаптацію не знадобився, Олександр відразу увій­шов в ритм вирішення нагальних ремонтно-технічних питань цеху.

Віталій НЄМЦОВ, заступник начальника котельного цеху

Знайомий з підприємством з часів виробничої практики у РМЦ – працював ко­тельником котельно-зварювальної дільниці під наставництвом Івана Павловича МАЙБОРОДИ. З серпня 2010 року Віталій працював вже в котельному цеху на різних виробничих ділянках – машиніст компресорних установок, начальник АГНКС, начальник дільниці компресорних станцій. При цьому за необхідності та на час відпусток мав досвід роботи в якості майстра зміни, майстра з ремонту, заступника начальника цеху. Тому зараз, коли Віталій з 1 вересня обійняв поса­ду заступника начальника цеху, він не гаяв час на ознайомлення з численними об’єктами виробництва. Тим паче, що нині цех працює в інтенсивному режимі, виробничі підрозділи переходять до роботи в холодний осінньо-зимовий період.

Сергій НОМЕРОВСЬКИЙ, начальник відділу технічного нагляду та діагно­стики, та його заступник Дмитро ШАБЕЛЬНИК.

Сергій Анатолійович у колективі хіміків працює з 2003 року, а у ВТНіД перей­шов десять років тому. Останні п’ять років працював на посаді заступника на­чальника відділу. Дмитро Шабельник за шість років хімпромівського стажу мав досвід роботи у відділі головного енергетика, проектно-конструкторсько­му відділі, а за п’ять років у ВТНіД працював на посаді інженера та провідного інженера.

Колектив ВТНіД здійснює технічний нагляд за близько тисячею одиниць устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальними при­строями, ліфтами, котлами, трубопрово­дами пари, обладнанням, що працює під тиском), робочий стан якого періодично пе­ревіряється шляхом проведення технічних оглядів і експертних обстежень. Якщо про­довження роботи піднаглядного устатку­вання створює загрозу життю чи здоров’ю працівників або може призвести об’єкти до аварійного стану – експлуатація такого устаткування забороняється. Ефективність роботи відділу підтверджується багаторіч­ною безаварійною роботою піднаглядного устаткування.