40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Успішна ресертифікація Системи Менеджменту Якості

16-17 квітня сертифікаційним органом «Bureau Veritas Certification» (BVC) було проведено ресертифікаційній аудит Системи Менеджменту Якості (СМЯ), що функціонує у ПАТ «Сумихімпром» відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Подібний аудит завжди є непересічною подією для колективу, адже його підсумки – це ще й оцінка спіль­ної роботи всіх підрозділів із забезпечення наших споживачів продукцією на рівні кращих світових ана­логів. Наявність сертифікованої СМЯ дає впевненість нашим партнерам, що вони отримують продукцію від­повідну рівню їх потреб і очікувань.

Головною ознакою цього аудиту стало те, що під час нього підприємство повинно було підтвердити від­повідність нашої СМЯ вимогам стандарту ISO 9001 нової версії 2015 року.

Для переходу на нову версію була проведена велика робота щодо розробки документації та навчання пер­соналу ризик-орієнтованому підходу до менеджменту якості. Концепції ризик-орієнтованого підходу ґрун­туються на тому, що усунути всі ризики – нереально. Суть підходу до ризиків – визначити їх, оцінити, обро­бити і прийняти факт ризику з метою впливу на нього. Підрозділи досить впевнено виконали цю роботу та визначили і провели оцінку ризиків щодо діяльності в рамках вимог стандарту.

Під час аудиту було перевірено 14 структурних підрозділів підприємства (ЦВТК, відділ стандартизації та сертифікації, відділ реалізації, виробничо-техніч­ний відділ, відділ постачання, проектно-конструктор­ський відділ, центр навчання персоналу, СКЦ-5,Ц­СМД, ОЦДТ, ЦЗП, ЦФК, цех «Коагулянт», РМЦ).

Невідповідностей під час аудиту виявлено не було. Зауваження аудиторів оперативно вирішува­лися ще під час аудиту. Інші рекомендації будуть надані аудиторами у загальному звіті. Підсумки аудиту, як завжди, будуть оцінені наказом по під­приємству.