40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Всеукраїнська акція протесту профспілок

У Всесвітній день дій за гідну працю – 7 жовтня – представники Федерації профспілок України вийшли на акцію протесту в Києві. Майже 10 тисяч людей зібралися вранці під червоним корпусом Київського національного університету ім. Шевченка. Мітингарі пройшли колоною до Кабінету Міністрів та Верховної Ради. До акції приєдналися і представники об’єднаного профспілкового комітету ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

Що вимагали профспілки?

  1. НІ – антитрудовим та антипрофспілковим за­конопроєктам №№ 5371, 5388 і 2681 від влади.

STOP – дерегуляції трудових відносин за раху­нок звуження трудових прав працівників та обме­ження правозахисних функцій профспілок!

ЗА – прийняття нового Трудового кодексу, який захистить людей.

Влада – руки геть від майна профспілок та гро­мадських організацій!

  1. Організаційно і фінансово забезпечувати реалізацію конституційного права громадян на повну і продуктивну зайнятість, гідну оплату, безпеку праці і здоров’я на робочих місцях.
  2. Ціни на український газ, тарифи на електро­енергію та комунальні послуги мають бути до­ступними для населення, з метою зменшення енергетичної бідності та забезпечення гідних умов життя кожної української сім’ї.

Вільний ринок енергоносіїв не повинен знищу­вати вітчизняну промисловість і соціальну сферу.

  1. Для скорочення бідності та соціальної нерів­ності затвердити Держбюджет України на 2022 рік з безумовним дотриманням визначених законами України матеріальних виплат і соціального захи­сту громадян, зокрема:
  1. До кін­ця цього року виплатити за­борговану 140 тис. працівни­кам заробітну плату у розмірі майже 4 млрд.грн.

Прийняти на VI сесії Верховної Ради України за­конопроєкти , якими будуть гарантовані виплати працівникам у разі банкрутства підприємства.

Заробітна плата – власність працівника!

  1. Припинити одержавлення самоврядних фон­дів загальнообов’язкового соціального страху­вання, ліквідувати дефіцит їх бюджетів та Пенсій­ного фонду.

Страхові виплати мають виплачуватися вчасно і в повному обсязі.

  1. Забезпечити конституційне право на якісну доступну освіту, медичні послуги, право молоді на перше робоче місце і молодій сім’ї на житло.

Яку дала відповідь влада?

Голова Верховної Ради України Руслан СТЕФАН­ЧУК обговорив питання захисту трудових прав і свобод з представниками профспілок і оприлюднив свою позицію у Фейсбуці:

«Трудові права, передбачені Конституцією, повин­ні залишатися недоторканними. В наших інтересах в межах тристороннього соціального діалогу «робото­давці-профспілки-влада» знайти компроміс, досягти балансу інтересів працівників і роботодавців, а також реалізації конституційного права громадян на повну і продуктивну зайнятість, гідну оплату, безпеку праці і здоров’я на робочих місцях. Для цього варто визна­чити шлях, за яким ми будемо рухатися, і конкретні кроки для досягнення мети».