40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Система безпеки кормової добавки

У 2012 році ПАТ «СУМИХІМПРОМ» розпочав випуск кормової добавки – сульфат заліза. Сульфат заліза використовують для балансування раціону сільськогосподарських тварин за вмістом заліза, а також він позитивно впливає на продуктивність, гематологічні та біохімічні показники крові, забезпечує організм тварин необхідною кількістю заліза.

Відповідно до закону України «Про ветеринарну медицину» було отримано експлуатаційний дозвіл на виробництво кормової добавки і продукт зареєстрований в Україні.

З метою випуску якісної та безпечної кормової добавки були проведені випробування в акредитованих лабораторіях: інститут Фрезеніус (Німеччина), Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок (м. Львів) та ветеринарній лабораторії (м. Суми), та ми впевнено декларуємо, що наш продукт за вмістом важких металів (миш’як, ртуть, кадмій, свинець) та діоксинів і діоксіноподобних відповідає європейським і вітчизняним вимогам.

Для відповідності вимогам європейських норм у виробництві сульфату заліза для кормової промисловості діє Система безпеки кормової добавки (СБКД), яка відповідає вимогам Європейського кодексу практик для виробників кормових добавок і преміксів FAMI-QS. Стандарт відображає європейську систему належної виробничої практики (GMP) з безпеки кормів. Він розроблений для того, щоб забезпечити безпеку і виконання санітарних норм по всьому ланцюгу виробництва кормових добавок.

У 2012 році Система безпеки кормової добавки була сертифікована аудиторською компанією «Bureau Veritas Certification». У 2013-2014 роках були проведені наглядові аудити, за результатами яких зроблено висновок, що Система безпеки кормової добавки підтримується відповідно до вимог Кодексу практик FAMI-QS і постійно вдосконалюється.

На даний момент СБКД не має підтвердження третьою стороною (дію сертифіката закінчено). Але ми підтримуємо нашу СБКД шляхом проведення внутрішніх аудитів та аудитів другою стороною (споживачем).