40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Легендарна особистість, На варті історичного минулого

На початку січня 2019 року свій ювілей відсвяткував заслужений працівник промисловості України, заслужений ветеран праці ПАТ «Сумихімпром» Леонід Петрович ДОЛЯ

Справедливий правдолюб, взірець порядності та бездоганності в роботі, чесний і принциповий керівник – саме так можна охарактеризувати на­шого ювіляра. Кожен його день – це потужність у праці, наполегливість у здійсненні задумів, непохитність у життєвих принципах та ідейних переконаннях. Трудова біографія цього скром­ного чоловіка на «Сумихімпром» перевищує чо­тири десятиліття. Його внесок у виробництво хімічної продукції є неоціненним. За свої трудові заслуги Леонід Петрович у 1996 році був удо­стоєний звання «Заслужений працівник промис­ловості України», але головна нагорода – вдячні високопрофесійні працівники, яких підготував наш ювіляр.

Леонід Петрович розпочав свою кар’єру на ПАТ «Сумихімпром» у 1973 році в об’єднаному цеху двоокису титану. На довгі роки він поєднав свій трудовий шлях із виробництвом титану, тут він пройшов своє професійне становлення від на­чальника зміни до директора пігментного заво­ду «Діоксид». У 2002 році Леонід Петрович почав працювати над реконструкцією та модерніза­цією виробництва двоокису титану по впровад­женню нових технологій та установкою перших прес-фільтрів, які суттєво вплинули на якість продукції. У майбутньому йому вдасться довести виробництво до світових і Європейських стан­дартів. Не дивно, що з висококваліфікованого інтелектуального спеціаліста Леонід Петрович виріс у досвідченого і авторитетного керівника. У 2012 році Леоніда Петровича ДОЛЮ призначають на посаду директора з виробництва. Він продов­жував удосконалювати розпочаті реконструкції у цеху двоокису титану, активно працював над мо­дернізацією не тільки пігментного виробництва, а й мінеральних добрив, сірчаної кислоти та інших виробництв. Як керівник, він ніколи не зупинявся на досягнутому, постійно перебував у пошуку но­вого, цікавого, сучасного.

Професіоналізм і досвідченість Леоніда Петро­вича ДОЛІ зробили вагомий внесок у розвиток виробництва підприємства. Він невпинно прим­ножував трудові здобутки «Сумихімпром», ділив­ся багатим досвідом з новим поколінням хіміків й завжди турбувався за процвітаючу долю рідного заводу. Особливістю Леоніда Петровича як керів­ника було толерантне ставлення до співробітників і постійна турбота за їхній професійний розвиток. Він активно займався навчанням як молодих, так і вже досвідчених кадрів.

Продовжує батьківську справу син – Олексій Ле­онідович ДОЛЯ, який сьогодні працює на нашому підприємстві начальником виробництва двооки­су титану. Узагалі вся дружна родина Леоніда Пе­тровича ДОЛІ вже протягом довгих років відда­на одному підприємству – «Сумихімпром». Його дружина, Людмила Дмитрівна ДОЛЯ, працювала начальником лабораторії НОП та провідним ін­женером ВОПтаЗП, а дружина сина, Оксана Во­лодимирівна, працює провідним економістом.

У нашого ювіляра можна повчитися мистецтву бути лідером. Він бездоганно виконує поставлені перед собою завдання — виховати справжніх про­фесіоналів, упевнених у собі і в своїх здібностях!

З нагоди ювілею, адміністрація, профспілковий комітет, рада ветеранів ПАТ «Сумихімпром» та усі працівники підприємства надсилають Леоніду Петровичу теплі вітання! Бажають, щоб міцним було здоров’я, щастя, і щоб добро зігрівало серце, а любов і мир панували в домі.

На варті історичного минулого

Ювілейний день народження у січні відзначив завідувач музею служби з соціальних питань Петро Іванович ПРЯДКА, який дбає про історичну спадщину нашого підприємства

Без минулого важко уя­вити майбутнє. Завдяки на­шому ювіляру хіміки мають можливість знайомитися з історією рідного підприєм­ства, дізнатися багато ціка­вого й корисного, узяти приклад та знайти рішення непростих виробничих за­дач. Історія життя Петра Іва­новича не менш насичена, і розпочалася вона 16 січня 1949 року, коли в селі Черне­ча Слобода Буринського району на світ з’явився наш ювіляр.

У 1968 році в його книзі життя відкрилася нова сторінка під наз­вою «Трудовий шлях на ПАТ «Сумихімпром». Кар’єра юнака розпо­чалася з посади електрослюсаря контрольно-вимірювальних при­ладів в цеху КВП та А.

Постійне прагнення навчатися, відкривати щось нове не зали­шилися непоміченими. З 1973 року Петра Івановича призначають майстром по ремонту приладів, а з травня 1981 року — заступником начальника цеху КВП та А.

Працюючи на «Сумихімпром», наш ювіляр постійно й неухильно виконував усі громадські обов’язки, був обраний секретарем цехо­вої партійної організації цеху КВП та А, членом парткому, членом профкому, членом групи народного контролю виробничого об’єд­нання «Хімпром».

Кар’єрний зріст чекав на Петра Івановича в 1986 році, саме тоді його призначили начальником цеху знефторених фосфатів. Через десять років він став начальником контрольно-ревізійного бюро бухгалтерії «Сумихімпром».

У свій час Петро Іванович працював заступником начальника цеху концентрації сірчаної кислоти, був начальником дільниці з об­слуговування резервного устаткування «Сумихімпром».

Багатий професійний досвід, віддана праця на підприємстві дозволили Петру Івановичу досконало вивчити історію «Сумихімпром» і доповнити її важливими історичними фактами. Із 2007 року він завідує музеєм ПАТ «Сумихімпром». За час його роботи цей історичний осередок значно змінився й збагатився. Про це свідчить звання музею «Народний», яке було присвоєно у 2013 році. Петро Іванович активно проводить роботу серед молоді, запрошує на екскурсії, знайомить з історією підприємства, адже вважає, що майбутнє — за молодим поколінням.

Петре Івановичу! Вітаємо Вас із ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, наснаги творити історію нашого підприємства й надалі!