40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Нова практика дистанційних аудитів, Візит міського голови

Пандемія коронавірусу змусила внести зміни у різні сфери життєдіяльності, в тому числі і у виробничі процеси. Через обмежений дозвіл на поїздки, міжнародна компанія NSF не має змо­гивідвідати ПАТ «СУМИХІМПРОМ», тому вда­лися до практики заочних аудитів.

Наше підприємство вже багато років співпра­цює з NSF. Компанія інспектує виробництво діоксиду титану, який використовується як си­ровинний компонент для пластикових труб, що контактують з питною водою. Тому показники безпечності продукту мають відповідати діючим вимогам стандартів NSF.

Аудитор NSF перевіряв документацію щодо випуску, зберігання та відвантаження TiO2 (про­стежуваність від сировини до кінцевого спожи­вача) в режимі онлайн-спілкування з начальни­ком служби якості Костянтином СИЛИЧЕМ та фахівцями відділу стандартизації та сертифіка­ції. Перевірка пройшла успішно і по завершенню підприємство отримало позитивний звіт. Ауди­тор підтвердив, що у ПАТ ефективно діє система якості та здійснюється контроль якості з необ­хідною періодичністю. Всі відповідні продукту вимоги щодо гарантії якості виконані. Здійс­нюється ідентифікація продукту на всіх стадіях виробничого процесу. Маркування та пакування відповідає встановленим NSF вимогам.

Досвід заочних аудитів продовжиться й надалі. Восени запланована дистанційна перевірка ви­робництва діоксиду титану компанією-спожива­чем продукції.

Візит міського голови

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» – єдине державне мас­штабне промислове підприємство міста Суми, яке сплачує найбільше податків до міського бюджету. Тому міській владі особливо важливо перебувати в конструктивному діалозі та співпраці з трудо­вим колективом заводу.

У вересні міський голова Сум Олександр ЛИ­СЕНКО ініціював робочу зустріч з представни­ками колективу хіміків. Розмова відбулася у залі профкому за участі голів цехових комітетів з до­триманням необхідних карантинних умов.

Упродовж години очільник міста звітував про зроблені справи, завдання на перспективу та відповідав на питан­ня хіміків.

Керманич міста дослуховувався до звернень хіміків та висловив вдячність керівництву під­приємства і кожному працівнику за дотримання екологічної політики з метою мінімізації шкідли­вого впливу на навколишнє середовище.