40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


ПАТ «СУМИХІМПРОМ» вже рік як учасник Глобального договору ООН

 Минулого року «СУМИХІМПРОМ» приєднався до ініціативи Гло­бального договору ООН щодо корпоративної відповідальності з до­тримання принципів, які стосуються прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та протидії корупції. Цьогоріч під­приємство підтвердило свою прихильність підтримці Десяти принципів Глобального договору ООН та надало звіт про досягнутий прогрес, ре­алізовані заходи з безперервного поліпшення інтеграції Глобального до­говору і його принципів в нашу бізнес-стратегію, культуру і повсякденну діяльність.

– У своєму звіті ми подали інформацію про реалізацію принципів та цілей Глобального договору ООН. Зокрема, сприяння поступальному, всео­хоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх – зазначає начальник ВСС Олена КАЛЬЧЕНКО. – Також забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і захисту атмосферного повітря, перехід до раціональних моделей споживання і виробництва тощо.

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» реалізувало відходи, що утворилися в процесі виробництва:

 Фосфогіпс – 4,5 тис. т

 Сульфат заліза – 58,1 тис. т

 Залізний купорос – 0,5 тис. т

 З метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря викона­но низку заходів:

З метою зниження забруднення грунтів, поверхневих та підземних вод виконано:

 ПАТ «СУМИХІМПРОМ» впроваджує заходи, що спрямовані на раціональне

осовоєння й ефективне використання природних ресурсів

  Заміна 2074 ламп розжарювання зов­нішнього промислового освітлення на світлодіодні

 Економічний ефект 49890 кВт×год

 Заміна технології перемішування рідкої сірки в цеху по виробництву сірчаної кислоти

 Економічний ефект 22469 кВт×год

 Участь у проєкті дає змогу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» обмінюватися найкращими практиками та об’єднати зусилля з компаніями в усьому світі задля реалізації принципів Глобального договору ООН. А це, в свою чергу, зміцнює довіру споживацького кола та потенційних партнерів до ПАТ «СУМИХІМ­ПРОМ» як до виробника з відповідальною і соціально орієнтованою корпоративною культурою.