40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Працюємо на повну

У цьому році спека в Україні побила всі рекорди. Але по-справжньому спекотним літо виявилося для цехів із виробництва міндобрив. Після того як у нашій державі ввели санкції на імпорт мінеральних добрив Російського виробництва, український ринок значно розширився для вітчизняного виробника. У зв’язку з цим попит на продукцію ПАТ «Сумихімпром» різко зріс.

Червень стає часом великих звершень. Потреби споживачів збільшуються, особливо на добрива із вмістом фосфору. У зв’язку з цим цех складних міне­ральних добрив переводять із вироблення сульфату – амонію на виготовлення добрив марки NPK (10:26:26), де вміст P2O5 складає 26 відсотків. Начальник цеху Юрій КУРИЛЕНКО розповів, що за літній період вони виготовили 40 тисяч 300 тонн продукції. У вересні планується виготовлення 19 тисяч тонн продукції.

Після піврічної паузи запускається цех гранульова­ного суперфосфату. Усі сили ЦГС націлює на виготов­лення добрив марки NP (12:24), де вміст P2O5 складає 24 відсотки. У червні налагоджувалася робота цеху після довготривалої паузи, тому виготовлення NP (12:24) склало 3100 тонн, а виготовлення добрив мар­ки NPК (6:24:12) 273,4 тонни. У липні виготовлено 22 тисячі тонн продукції із них відвантажено 20 тисяч 616 тонн. У серпні випущено 20 тисяч тонн добрив, а відвантажено 19 тисяч. Як бачимо, продукція швид­ко реалізується і не затримується на складах. Сергій СКИДАНЕНКО, начальник ЦГС, повідомив, що на вересень планується виготовлення 19 тисяч тонн про­дукції.

Управління ПАТ «Сумихімпром» здійснило низку дій, які позитивно вплинули на виготовлення продук­ції мінеральних добрив. Але найголовнішим вияви­лося те, що було відновлено роботу цеху фосфорної кислоти. Виготовлення продукції мінеральних добрив марки NP (12:24) та NPK (10:26:26) неможливе без цього компоненту. Перше вироблення фосфорної кис­лоти здійснилося 5 червня. Уже з першого дня перед цехом постала задача працювати у дві черги, постача­ючи фосфорну кислоту ЦСМД та ЦГС. У червні цех виготовив 2 тисячі 55 тонн продукції, у липні – 8 тисяч 610 тонн продукції, у серпні ця цифра становила – 8 тисяч 180 тонн фосфорної кислоти. На вересень цех планує виготовити 8 тисяч 436 тонн продукції. За весь літній період навантаження цеху сягало 100 відсотків. Для того щоб випускати таку кількість мінеральних добрив із фосфоровмісними компонентами, потрібна була велика кількість сірчаної кислоти. Тому управлін­ня заводу приймає рішення запустити другу техноло­гічну нитку в СКЦ -5.

Відновлення другої технологічної нитки, яка знахо­дилася у простої з 2016 року, відбулося в неймовірно швидких темпах. Дякуючи ремонтному, технологіч­ному персоналу цеху та бригаді ЦЦР, система відно­вила свою роботу 29 липня. Було придбано 4 тепло­обмінники для забезпечення максимальної роботи потужностей системи. У процесі ремонту й роботи було виявлено приховані дефекти, тому робота в серп­ні була надзвичайно важкою. Та все ж си­лами робітників цеху вдалося виконати всі поставлені завдання. І в тому ж таки місяці кількість виготовле­ної продукції склала 27 тисяч 817 тонн, яка була направлена на виготовлення міне­ральних добрив. На вересень цехом запла­новано виготовлення 28 тисяч 500 тонн сір­чаної кислоти.

Оновлене обладнання в ЦГС (апарат СГБ)

Олексій ВАСИЛЕГА, апаратник розкладання

під час робочого процессу

 

Павло КАЛИНІН, апаратник підготовки сиро­вини, процес завантаження вагонів

 

Катерина ДАЧКО, апаратник АПС та

вантажник Євгеній ЧЕЛЯЛІ під час

завантаження біг-бегів

Оксана СІПКО, апаратник абсорбції ,

фіксує показники системи

 

Команда слюсарів СКЦ-5 Олександр ВОЛОХОВ, Валерій ЦЕБРО, Володимир ГОРДІЄНКО, Володимир ЯКОВЕНКО та зварювальник Володимир РЕВЕНКО

 

Павло ЛАТЕШЕВ, апарат­ник виробництва КСК, знімає показники під час ведення технологічного процессу

 

Віталій МОЗГОВИЙ та Юрій ГУБАРЬ, зварю­вальники, ремонт улітки насосу АХ – 280