40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Сьогодні маршрут — свято, На варті справедливості

Життя кожної людини схоже на дорогу. Ми знаємо, де вона взяла початок, але не знаємо, де її кінець. Вона така ж невідома, повна чогось но­вого і незвіданого. На ній завжди трапляються перешкоди й несподіванки. Але є люди, для яких сама дорога стала життям,– це водії. 28 жовтня в Україні святкують День автомобіліста й дорожни­ка, і з цього приводу ми завітали в наш автотран­спортний цех щоб дізнатися, як живе, що робить і що планує колектив АТЦ.

Історія автотранспортного цеху сягає в далекий 1954 рік. Саме в цьому році в документах вперше згадується АТЦ і його тодішній начальник Ми­хайло НІЛОВ. На сьогоднішній день управління цехом знаходиться в надійних руках начальника Ігоря КРАВЧЕНКА. За час його керування АТЦ постійно тримає лідерство у трудовому суперни­цтві й показує високі виробничі результати. За словами Ігоря Васильовича, сьогодні в цеху пра­цює 160 чоловік, але вони з радістю приймуть у свою команду водіїв, машиністів, електрозварю­вальників, слюсарів, адже нестача кадрів сильно відчутна. Завдання, яке щоденно стоїть перед пра­цівниками цеху, – організація безперебійного за­безпечення автомобільним транспортом і засоба­ми механізації для структурних підрозділів ПАТ «Сумихімпром».

Чисельність діючої техніки становить 73 одини­ці. Переважно вся вона — 1990 – 1992 року випуску. Щодо оновлення, то основна масова закупка вос­таннє відбувалася у 2008 році. Тоді було придбано 14 одиниць техніки. Але дякуючи водіям, які само­стійно порпаються в двигунах, міняють деталі хо­дової, щовечора роблять технічний огляд машин, своїми силами намагаються модернізувати їх, тех­ніка знаходиться в задовільному стані. Одвічна біда машин – це корозія, якої, на жаль, неможли­во уникнути на нашому підприємстві. На сьогодні актуальне питання для АТЦ – придбання нового бульдозера, адже старий вийшов із ладу. Гордістю автопарку можна назвати навантажувач «Doosan DISP SD 300N», екскаватор «Doosan Solar», авто­кран МКАТ-40, автовишка «Bronto Skylift». Техніка вся імпортна, відмінної якості, яка завжди стає в нагоді при проведенні складних ремонтних робіт.

У 2014 році мобілізовано 13 одиниць техніки (11 автомобілів і 2 причепи) АТЦ. Вони зараз у вій­ськових частинах, які захищають кордони нашої держави.

Колектив автотранспортного цеху — досвідче­ний та майстерний. Є працівники, які працюють тут уже не один десяток років, серед них водії ав­томобілів «Білаз» Василь ТУЧА, Володимир ЧЕ­РЕДНІЧЕНКО, Микола СОЛЯНИК, Анатолій КО­ЛОМІЄЦЬ, Іван АНДРУХОВ, водій автомобіля «Зіл» Іван МЕЛЬНИК та заступник начальника цеху з експлуатації Олексій СИЗАРЕВ. Ці чо­ловіки вже більше 40 років незмінно працюють в АТЦ. Вони приклад справжньої відданості й про­фесіоналізму.

Вітаємо увесь автотранспортний цех із про­фесійним святом. Бажаємо усім працівникам довгого життєвого шляху зі світлим горизонтом, повним любові й добра! Щоб усі маршрути при­водили вас завжди в одне-єдине місце під назвою – Щастя!

На варті справедливості

8 жовтня професійне свято відзначали служителі Феміди. Люди, професія яких асоціюється зі словами чесність та справедливість. Про роботу юристів нашого підприємства розповіла директор юридичного департаменту Тетяна ФАНТА.

— Тетяно Олександрів­но, розкажіть, будь ласка, як ви розпочали свою кар’єру юриста?

— Працювати на ПАТ «Сумихімпром» я почала у 2011 році юрисконсультом І категорії. Потім працю­вала і провідним юрискон­сультом, і заступником начальника юридичного відділу, і начальником від­ділу. А у вересні цього року була призначена директо­ром юридичного департа­менту.

— Хто входить до складу юридичного департаменту і чи важко ним керувати?

— Юридичний відділ разом із бюро взаємодії з акціо­нерами, інвесторами та органами управління входять до юридичного департаменту. Керувати департамен­том такого масштабного підприємства, чесно кажу­чи, непросто. Мені неймовірно пощастило з колегами. Наша команда працює злагоджено, кожен професійно володіє знаннями та досвідом згідно підвідомчого век­тора діяльності.

— Які галузі охоплює юридичний департамент? Яка специфіка роботи юриста в ПАТ «Сумихімпром»?

— Наш департамент охоплює всі галузі права: цивіль­не, трудове, господарське, податкове тощо. Спектр роботи у нас доволі великий. Основними завданнями можна вважати договірну та претензійно — позовну роботу. Правовий аналіз, візування договорів і зовніш­ньоекономічних контрактів, перевірка їх на відповід­ність до законодавства та інтересам підприємства, захист інтересів підприємства в судах, взаємодія з державними органами, вирішення проблем, які можуть призвести до штрафних санкцій «Сумихімпром» – і це не весь список справ, які виконують юристи.

— Які основні проблеми виникають у відносинах із контрагентами?

— Головна проблема, яка виникає з контрагентами, до­сить банальна — це невиконання договірних зобов’язань.

— Наскільки ефективна роль суду у вирішенні супе­речок із контрагентами? Як впливають його рішен­ня на виконання умов договорів?

— Звичайно, ефективна. У випадку порушень контр­агентом зобов’язань по договору таких, наприклад, як несвоєчасна поставка товару чи навпаки несвоєчасна оплата товару поставленого ПАТ «Сумихімпром». Та­кож у разі відмови контрагентом сплати штрафних санкцій за порушення тих чи інших умов договору, ми звертаємося за захистом порушених прав та інтересів підприємства до суду. Але практика показує, що після довгих судових тяганин на рахунку боржника часто відсутні будь – які кошти, а все його майно відчужене, тобто контрагент існує тільки на папері.

— Чи часто партнери намагаються тлумачити нор­ми законодавства відповідно до власних інтересів?

— Час від часу трапляється неоднозначне тлума­чення законодавчих норм. У діючому законодавстві наявні достатньо суперечні положення, правильне за­стосування яких потребує звернення до основополож­них принципів вирішення колізійних питань в право­застосовчій практиці.

— Чи можете виділити законодавчі акти, які впли­вають на розвиток промисловості нашого підприєм­ства і на роботу юридичного департаменту?

— До нормативних актів, що позитивно вплинули на роботу нашого підприємства, можна віднести УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №126/2018 «Про застосуван­ня та скасування персональних спеціальних економіч­них та інших обмежувальних заходів (санкцій)». А на роботу департаменту значний вплив має нова судова реформа, на основі якої з 2019 року представляти інте­реси підприємства у судах переважно зможуть тіль­ки адвокати. Варто відзначити, що деякі працівники юридичного департаменту вже отримали свідоцтво про право на заняття адвокатичною діяльністю, а саме: Тетяна ПАЛАМАРЕНКО та Євгеній ІЛЬЄНОК.

Вітаємо юристів із професійним святом. Бажаємо, щоб високий професіоналізм, усвідомлене почуття відповідальності допомагали досягати нових кар’єрних висот, а успіх завжди супроводжував вас на шляху досягнення справедливості.