40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Спільне засідання адміністрації і профкому, Встигнути за 10 діб

Людина — рушійна сила кожного підприємства. Взаємодія з людьми та живе спілкування підвищує ефективність у роботі та якість управління. У ПАТ «Сумихімпром» така взаємодія в системі. Так, у жовтні відбулося спільне засідання за участі адміністрації ПАТ «Сумихімпром», керівників структурних підрозділів, начальників цехів та членів об’єднаного профспілкового комітету. На порядок денний було винесено такі питання, як: підсумки виконання колективного договору та плану соціально-економічного розвитку ПАТ «Сумихімпром» за перше півріччя 2018 року та питання про зміни та доповнення до колективного договору ПАТ «Сумихімпром» на 2018 рік.

Щодо першого питання виступив директор із персоналу та соціальних питань Олег ТЕТЬОРКІН, який надав інформацію щодо Акту виконання двосторонніх зобов’язань колективного договору за перше півріччя 2018 року. Хочеться зазначити, що окрім виконання виробничої програми, керівництво підприємства велику увагу приділяє виконанню заходів, передбачених соціальними програмами. Так, за шість місяців цього року на соціальний розвиток підприємства було витрачено 15,1 млн. грн. Активно підтримується й розвиток технічної бази підприємства. За перше півріччя сума технічного розвитку та переозброєння діючих виробництва склала 42,0 млн. грн.

За шість місяців 2018 року чисельність працівників на підприємстві зросла на 1,3%. Фонд оплати праці на 01.07.2018 року по відношенню до 01.07.2017 року збільшився на 68,4 млн. грн. (на 49,6%) та склав 206,3 млн. грн. При цьому фонд основної заробітної плати збільшився на 45,3% (або на 38,2 млн. грн.), а фонд додаткової зарплатні збільшився на 57,9% (або на 29,2 млн. грн.), сума заохочувальних і компенсаційних виплат дещо зменшилася — на 1,4% ( або на 26,8 тис. грн.). Середня заробітна плата 1-го працівника «Сумихімпром» за результатами шести місяців 2018 року склала 8310,5 тис. грн, що на 2671,3 грн. (або на 47,4%) більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Зростання фонду основної заробітної плати відбувалося за рахунок поетапного підвищення тарифних ставок та окладів.

У першому півріччі 2018 року на підприємстві зафіксовано два нещасних випадки, пов’язаних з виробництвом, і виявлено 9 порушників правил охорони праці в структурних підрозділах.

Активно адміністрація ПАТ «Сумихімпром» разом із об’єднанням профспілкового комітету підтримує культурно-масові, спортивно-масові та оздоровчі заходи. За звітний період витрати на спортивно-масову роботу за рахунок коштів підприємства склали 43,90 тис.грн., за рахунок коштів профспілкового бюджету – 39,60 тис. грн.

Витрати на культурно-масову роботу та оздоровчу роботу за рахунок коштів підприємства склали 4420,3 тис. грн. За рахунок коштів об’єднаного профкому витрати на культурно-масову роботу склали 74,4 тис. грн. На фінансування ПК «Хімік» з коштів профспілкового бюджету за звітний період було направлено 999,3 тис. грн.

Начальник відділу організації праці та заробітної плати Тамара СВЄТАШОВА ознайомила всіх присутніх зі змінами та доповненнями колективного договору ПАТ «Сумихімпром» у 2018 році. Так, за даними звіту зміни було внесено до Додатку №8 «Перелік робочих місць, професій і посад, на яких встановлено доплати за роботу в шкідливих та важких умовах праці у ПАТ «Сумихімпром» за результатами атестації робочих місць», до додатку №44 «Тривалість основної та додаткової щорічної відпустки робітників, керівників, спеціалістів та службовців». Доповнення було здійснено у Додатку №71 «Положення про умови та порядок застосування гнучкого режиму робочого часу працівників» та у Додатку №27 «Перелік робіт і професій, які надають право працівникам на отримання молока у зв’язку із роботою в шкідливих умовах праці».

Було прийнято рішення затвердити акт виконання колективного договору за перше півріччя 2018 року й затвердити зміни та доповнення до колективного договору ПАТ «Сумихімпром» на 2018 рік.

Директор виконавчий ПАТ «Сумихімпром» Володимир ВОЛКОВ ознайомив присутніх із планом роботи на зимовий період й інформував про роботу за 2018 рік. «Не дивлячись на невисоке навантаження виробництва мінеральних добрив, загалом роботу підприємства можна вважати задовільною», — зазначив Володимир Миколайович. Три місяці ПАТ «Сумихімпром» працювало на повну потужність, намагаючись забезпечити внутрішній ринок необхідною продукцією. Запуск цехів із виробництва міндобрив відбувався у надзвичайно короткий час з максимальною швидкістю відновлення і, дякуючи злагодженій роботі працівників, цехи були запущені в заплановані терміни. Через зниження цiни нa NPK 1О:26:26 та підвищення тарифів на енергоносії у зимoвий пеpioд випyск склaдниx мiнеpaльних дoбpив не планується.

Щодо виробництва пігментного двоокису титану, то обсяги реалізації продукції зменшилися. Це спричинено різким зростанням цін на сировину, електроенергію, газ та підвищення популярності більш дешевої конкурентної продукції.

Встигнути за 10 діб

Модернізація сьогодні — це не просто тенденція, якій усі піддаються, а необхідність існування. Адже сучасний світ швидко змінюється, і ми маємо за ним встигати. Тому не дивно, що оновлення, реконструкція та постійне удосконалення виробництва є пріоритетним завданням для ПАТ «Сумихімпром».

У жовтні місяці було проведено капітальний ре­монт об’єднаного цеху двоокису титану. Такого масштабу проведених робіт цех не зазнавав дав­но. Основна причина зупинки ОЦДТ – під’єднан­ня нової кислої каналізації, яка в свою чергу є го­ловною артерією двоокису титану для відведення кислих стоків на станцію нейтралізації.

За словами начальника цеху Володимира ШИН­КАРЕНКА, протягом 4 місяців прокладався но­вий колектор із пластикової труби, а в період зу­пинки на капремонт відбулося його під’єднання до основного. Окрім цього було проведено ще ряд ремонтних робіт, а саме: замінено вихлопну трубу на реакторі розпаду, замінено 2 репульпа­тори під прес-фільтрами, відремонтовані основні енергетичні комунікації, відбулася чистка туне­лю кислої каналізації й багато інших ремонтних робіт. Увесь процес ремонтування виконувався власними силами без залучення підрядчиків. Дя­куючи працівникам ОЦДТ, цеху водопостачання, АТЦ й ЦЦР заплановані роботи були виконані якісно й закінчилися у встановленні терміни.

Нові репульпатори

 

Заміна вихлопної труби реактора розпаду