40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Трудове суперництво, Заслужені ветерани праці ПАТ «Сумихімпром», Внутрішній аудит, Як ми спрацювали в першому кварталі

07 травня 2019 року на очній оперативній нараді були підведені підсумки трудового суперництва за березень — місяць

Робота цехів оцінюється за такими критеріями: ви­конання КПЕ — ключових показників ефективності, дотримання правил охорони праці й виробничої безпеки, стан трудової дисципліни, участь у громадсь­кому житті та інші.

За результатами роботи в березні найкращих показ­ників досягли:

Основні цехи:

1 місце – цех залізоокисних пігментів

2 місце – цех гранульованого суперфосфату

3 місце – цех нейтралізації

Допоміжні цехи:

1 місце – автотранспортний цех

2 місце – цех коагулянту

3 місце – ремонтно-будівельний цех

Згідно умов колективного договору, призери трудо­вого суперництва нагороджуються не тільки перехід­ним кубком, а й додатковою премією.

Заслужені ветерани праці ПАТ «Сумихімпром»

Трудовий колектив – головна цінність нашого підприємства. Саме завдяки сумлінній праці хіміків нам вдається досягати виробничих результатів і триматися на лідируючих позиціях хімічної промисловості уже протягом 65 років. Є на підприємстві люди, які разом із історією нашого виробництва прописують історію свого життя. Так, з нагоди Дня хіміка звання «Заслужений ветеран праці» присвоюється працівникам, які протягом 20-25 років сумлінно працюють на благо ПАТ «Сумихімпром».

Управління

Наталія Миколаївна БОРИСЕНКО – начальник сектору бухгалтерії

Ніна Дмитрівна КАМІНСЬКА – опе­ратор комп’ютерного набору І категорії

Тетяна Григорівна ЛИСЯНСЬКА – начальнику бюро відділу інформацій­них технологій

Віктор Олексійович СОШЕНКО – художнику І категорії відділу капіталь­ного будівництва

Лариса Олександрівна ТЕТЬОРКІ­НА – провідний інженер відділу сер­тифікації та стандартизації

Олена Вікторівна ТИЩЕНКО – інже­нер з організації та нормування праці І категорії ВОПтаЗП

Сергій Анатолійович ТРИГУБЕНКО – заступник начальника ВСОК та МТ

СКЦ- 4

Катерина Петрівна РОМАНЮК – машиніст насосних установок

СКЦ-5

Геннадій Миколайович БОРЗЕНКО – заступник начальника цеху

Валентина Григорівна ЛИСЕНКО – апаратник

ЦЗП

Олексій Миколайович ПАВЛЕНКО – електромонтер

ОЦДТ

Анатолій Вікторович КЛИМЕНКО – паяльщик по вініпласту

Вікторія Дмитрівна КЛОЧКО –

апаратник

Євген Вікторович КОСОЛАП –

електромонтер

ЦКСК

Лідія Іванівна ТАРАСЕНКО –

апаратник

ЦГС

Віктор Іванович КИБЕНКО –

апаратник

Іван Іванович ТРОЦЕНКО — майстер

ЦФК

Валентина Михайлівна ГАЛІМОН – табельник

ЦСМД

Наталія Андріївна БУГАЙ –

апаратник

Віктор Антонійович РОЗМАН – токар

Цех нейтралізації

Євдокія Михайлівна ДЯЧЕНКО – апаратник

Цех «Коагулянт»

Василь Єгорович ЗАБОЛОТНИЙ – апаратник

Котельний цех

Ольга Миколаївна ТАРАН – опера­тор котельні

Вікторія Анатоліївна ТАРАНЕНКО – оператор котельні

Електроцех

Олександр Миколайович МАТРОС – електромонтер

Цех водопостачання

Олександр Іванович ГОНЧАРОВ – машиніст

Людмила Михайлівна ЯЩЕНКО – апаратник

РМЦ

Тетяна Олександрівна ПАВЛУЩЕН­КО – прийомоздавальник

ЦЦКВПтаА

Микола Олксандрович ТОВКАЧ – слюсар

Дмитро Андрійович ЯЦЕНКО –

слюсар

ЦВТК

Валентина Іванівна НАУМОВА –

лаборант

Наталія Василівна ПОЗДНЯКОВА – контролер

Ольга Борисівна ШЕРСТЮК –

лаборант

АТЦ

Михайло Петрович БАСАНЕЦЬ – водій

Микола Олексійович КРИВОРУЧКО – водій

ЗЦ

Людмила Павлівна МАКСИМЕНКО – прийомоздавальник

КГХ

Ілля Васильович ЄРОШЕНКО –

заступник завідувача виробництва

ВГПРЗ

Сергій Вікторович АНДРУХОВ – боєць (газорятівник)

Метрологічна лабораторія

Наталія Петрівна ЄФРЕМОВА – планіметрист

МСЧ

Наталія Сергіївна МАЛІЧЕНКО – сестра медична

Внутрішній аудит

Внутрішній аудит – найефективніша складова Системи Менеджменту Якості. На думку фахівців, якщо коригувальні та запобіжні дії внутрішнього аудиту налагоджені і функціонують відповідно до вимог ІSО 9001-2015, то і всі інші процеси СМЯ бу­дуть не тільки працювати, але й вдосконалюватися з кожним роком.

У першому кварталі 2019 року внутрішні аудити відбулися в 9 підрозділах нашого підприємства: від­діл реалізації (ВР), відділ економічного плануван­ня та аналізу господарчої діяльності (ВЕП та АГД), фінансовий відділ (ФВ), юридичний відділ (ЮВ), ви­робничо-технічний відділ (ВТВ), централізований відділ технічного контролю (ЦВТК), об’єднаний цех двоокису титану (ОЦДТ), цех по виробництву складних мінеральних добрив (ЦСМД), цех концен­трації сірчаної кислоти (ЦКСК).

До основних зауважень, які були виявлені ау­диторами, можна віднести такі: персонал не оз­найомлений із цілями у сфері якості на 2019 рік, ризиками на 2019 рік та стандартами підприєм­ства (виявлені в ВР, ФВ, ВТВ, ЦВТК, ЮВ). На до­кументах, що затверджуються керівництвом, від­сутні дати затвердження (виявлені в ВР, ФВ, ВТВ, ЦВТК, ЮВ).

Щодо невідповідностей, то була виявлена одна у відділі реалізації, де посадова інструкція не прой­шла обов’язкову перевірку на актуальність. Усу­нення зауважень та невідповідностей обов’язково буде перевірятися під час наступного аудиту.

Як ми спрацювали в першому кварталі

На очній оперативній нараді начальник ВЕП та АГД Людмила ДАВИДОВА ознайомила з основними показниками виробництва за перший квартал 2019 року

Коефіцієнт завантаження всіх виробничих потуж­ностей підприємства за перші три місяці роботи склав 48,8%. Фактично за перший квартал поточного року нам вдалося виготовити 9,5 тис. тонн — двоокису ти­тану, 43 тис. тонн — мінеральних добрив, 73 тис. тонни — сірчаної кислоти, 14 тис. тонн — сульфату заліза.

У порівнянні з 1 кварталом 2018 року підприємство зменшило вироблення продукції по цехах, що виро­бляють напівфабрикати (ЦФК і Коагулянт) і двоокису титану. По інших позиціях обсяги виробництва про­дукції перевищили показники минулого року, в тому числі по мінеральних добривах на (+ 4%). Однак, труд­нощі, які виникли зі збутом міндобрив у 1 кварталі, призвели до збільшення не відвантажених залишків добрив на складах.

Обсяг виробництва товарної продукції за І квартал в діючих цінах склав — 531 млн. грн., що на 26 млн. грн. менше, аніж в аналогічному періоді минулого року. Падіння обсягів виробництва відбулося через зни­ження обсягів в натуральному вираженні, збільшення вартості переробки сировини. Але якщо в цілому оха­рактеризувати витратну частину бюджету підприєм­ства, то витрати в І кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 59 млн. грн. Загалом на даний момент виробнича діяльность підприємства демонструє позитивний ре­зультат.

Фонд оплати праці за 3 місяці 2019 року збільшився на 18 млн.грн. і склав 110 млн. грн. без нарахувань. У порівняні з аналогічним періодом 2018 року це на 19,9% більше. Збільшення фонду оплати праці пояс­нюється зростанням чисельності персоналу та підви­щенням рівня заробітної плати, яке відбувалося про­тягом усього 2018 р. Фонд основної заробітної плати збільшився на 12 млн.грн. або на 121,5%, додаткової — на 18,3% або на 6 млн.грн., при цьому сума заохочу­вальних та компенсаційних виплат зменшилася на 2, 6 тис.грн. або 0,4%.

За звітний період заробітна плата працівникам під­приємства виплачувалась регулярно два рази на міся­ць у строки, встановлені чинним законодавством.

На пільги і гарантії за 3 місяці 2019 року витрачено 2,2 млн.грн. При цьому всі соціальні зобов’язання ко­лективного договору виконані в повному обсязі (168 тис. грн. — оплата пільгових відпусток по вагітності, 109 тис. грн. — надання матеріальної допомоги на по­ховання; 511 тис. грн. — виплати працівникам на оздо­ровлення).