40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Трудове змагання, Аналіз системи менеджменту якості

За результатами роботи цехів у липні визначено кращі структурні підрозділи

Серед цехів основного виробництва перше місце присвоєно колективу ЦФК. На другій по­зиції – СКЦ-4. Третє місце посів колектив ЦЗП.

Лідером серед структурних підрозділів до­поміжного виробництва вкотре стає колектив автотранспортного цеху. На другому щаблі призерів трудового змагання – Коагулянт. За­микає трійку кращих колектив ЦВПтаК.

Керівникам вищевказаних виробничих підрозділів вручено перехідні кубки під час очної оперативної наради, а колективи отри­мають премії згідно положення колективного договору.

Аналіз системи менеджменту якості

Начальник відділу сертифікації та стандартизації Олена КАЛЬЧЕНКО під час очної оперативної наради прозвітувала про функціонування системи менеджменту якості на ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

Абревіатуру ISO у світі ототожнюють зі словом гарантія: гарантія безпеки виробництва, якості продукції. Компанії зі світовим ім’ям обов’яз­ково дотримуються усіх вимог ISO, і вимагають того ж від партнерів. Одним із найпопулярні­ших стандартів, розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації, вважається ISO 9001, який відповідає за якість продукції та її постійне покращення. У ПАТ «Сумихімпром» цей стандарт діє з 2003 року.

Головною подією 2018 року можна назвати ресертифікаційний аудит, який пройшов на підприємстві у квітні. Його результати підтвер­дили відповідність нашої системи менеджменту якості (СМЯ) вимогам нової версії сертифіка­ту ISO 9001:2015. Також очікується проведення аудиту компанією споживачем Munksjo, який приїздить із черговою перевіркою. Така взає­модія із споживачем — основа надійного й дов­готривалого партнерства.

Однією із основних і обов’язкових вимог між­народного стандарту ISO 9001 є проведення внутрішніх аудитів. Для цього на підприємстві створено групу внутрішніх аудиторів СМЯ. Усі аудитори служби якості пройшли навчання но­вої версії стандарту і є висококваліфікованими фахівцями в проведенні аудитів. Завдяки їхній професійній роботі підприємство має змогу уникати невідповідності при проведенні ау­дитів третьою стороною. З усіма зауваженнями, побажаннями та результатами перевірки мож­на ознайомитися в програмі 1С. Документообіг.

— Всього за 2017 рік виявлено 23 невідповід­ності вимогам. Середній бал за всіма перевір­ками в підрозділах склав 92%. Вважаю, що це хороша оцінка, яка підтверджує, що СМЯ на підприємстві функціонує впевнено, — повідо­мила Олена КАЛЬЧЕНКО. — Надалі ми хочемо оцінювати не тільки підрозділи, а й виконан­ня процесів взагалі по підприємству, що допо­може нам знайти вузькі місця і вжити заходів щодо їх поліпшення. Тому ще раз нагадую, що керівники підрозділів, які готуються до аудитів, завжди можуть ознайомитися в програмі 1С із зауваженнями по інших підрозділах і запобігти їх виявленню у власному.

Усі завдання, поставлені перед відділом у 2017 році, виконані стовідсотково. Робота СМЯ мінімізує ризик отримання продукції невідповідної якості та перетворює роботу з поліпшення якості на фундамент виробничого процесу.