40003, Украина
г. Сумы, ул. Харьковская, п/о 12
Коммерческая служба
+38 (0542) 67-42-14


Трудове змагання, Перший квартал – аналіз виробництва

Традиційним урочистим атрибутом очної оператив­ної наради начальників цехів та головних спеціалістів є нагородження керівників виробничих підрозділів перехідними кубками за перемогу у трудовому змаган­ні. Згідно затвердженого Положення за результатами місяця визначаються цехи, які досягли кращих вироб­ничих показників.

За підсумками роботи в березні кращих результатів досягли:

Основні цехи

1 місце – цех залізоокисних пігментів;

2 місце – цех складних мінеральних добрив;

3 місце – об’єднаний цех двоокису титану.

Допоміжні цехи:

1 місце – залізничний цех;

2 місце – ремонтно-механічний цех;

3 місце – автотранспортний цех.

За результатами квітня до трійки лідерів увійшли:

Основні цехи:

1 місце – цех складних мінеральних добрив;

2 місце – об’єднаний цех двоокису титану;

3 місце – цех нейтралізації.

Допоміжні цехи:

1 місце – автотранспортний цех;

2 місце – цех з виробництва коагулянту;

3 місце – ремонтно-будівельний цех.

Згідно умов колективного договору, колективам цехів, що відзначилися у трудовому суперництві, пе­редбачене додаткове преміювання.

Перший квартал – аналіз виробництва

Коефіцієнт завантаження всіх виробничих потуж­ностей за перші три місяці поточного року становив 42,8%. Обсяги виробництва порівняно з відповідним періодом минулого року зросли майже вдвічі (1,9 разів). Про це розповіла начальник ВЕПтаАГД Люд­мила ДАВИДОВА під час очної оперативної наради.

Фактично за перший квартал вироблено: 11,2 тис. тонни двоокису титану, 41,1 тис. тонн мінеральних добрив, 72,8 тис. тонн сірчаної кислоти, 12,9 тис. тонн сульфату заліза. Приріст обсягів виробництва спостерігається по всіх видах товарної продукції. Се­ред негативних факторів першого кварталу – трудно­щі з реалізацією мінеральних добрив та забезпеченням рухомим складом.

Статистичні дані свідчать, що за січень-лютий 2018 року імпорт добрив на внутрішній ринок збільшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливо це стосується азотних добрив. Якщо за 2 місяці 2017 року імпортовано 321 тис.тонн, то нині вже ввезено 423 тис. тонн.

У березні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення щодо розширення дії антидемпінго­вих заходів на імпорт в Україну азотних добрив. Однак ці обмеження стосуються виключно аміачної селітри.

Середня заробітна плата 1-го працівника ПАТ за ре­зультатами першого кварталу склала 7404 грн., що на 1952 грн. (або на 36%) більше, ніж у 2017 р. По промис­ловій групі середня зарплата – 7533 грн., по непромис­ловій – 5417 грн.

На пільги та гарантії витрачено 1227 тис.грн. Всі со­ціальні зобов’язання колективного договору виконані у повному обсязі (в т.ч. 164 тис.грн. на оплату пільго­вих відпусток по вагітності, 32 тис.грн. – матеріальна допомога на поховання, 398 тис.грн – виплата праців­никам ПАТ матеріальної допомоги на оздоровлення).

Упродовж першого кварталу заробітна плата праців­никам підприємства виплачувалася регулярно та своє­часно, двічі на місяць, згідно з діючим законодавством.