40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


23 роки – у керма цеху

Микола ХУДОЛЄЙ – єдиний начальник цеху ПАТ «СУМИХІМПРОМ» з рекордним терміном керу­вання виробничим підрозділом. 23 роки на чолі цеху нейтралізації та 48 років загального стажу ро­боти на підприємстві. Сумлінна багаторічна професійна діяльність Миколи Михайловича відзначена високою державною нагородою – медаллю «За працю і звитягу».

Біографічна довідка

Липень 1972р.– апаратник ЦЗФ №1

1974-76 рр. – служба в армії

1977р. – РМЦ, слюсар дільниці з ремонту технологічного облад­нання основних цехів

1978-83рр. – навчання на вечірньому відділені політехніч­ного інституту за спеціальністю інженер-механік хімвиробництва

1983р. – майстер з ремонту, старший майстер з ремонту ЦЗФ № 2

1985р. – провідний інженер відділу головного механіка

1988р. – цех сірчанокислого алюмінію, начальник відділення побутової хімії

1995р. – заступник начальника цеху нейтралізації

1997р. -донині – начальник цеху нейтралізації.

 

«Доброго здоров’я!» – так завжди й з усіма вітається Микола ХУ­ДОЛЄЙ. Відразу хочеться бажати добра та здоров’я у відповідь. І в цьому стилі привітання криється його ставлення до оточуючих та до життя. Розповідаючи про свою трудову історію на підприємстві, він першочергово згадує людей, з якими працював, та нинішній колек­тив, з яким щоденно долає виробничі виклики.

На початку 80-х Микола Михайлович активно долучився до підго­товчих робіт з пуску цеху знефторених фосфатів №2. Йому було до­ручено подбати про постачання комплектуючих для монтажу 6-ї печі, щоб збільшити виробничу потужність цеху. А наприкінці 80-х Ми­кола ХУДОЛЄЙ був відповідальним за роботу підрядних організацій по завершенню будівництва і введення в експлуатацію 9-поверхової будівлі заводоуправління, яка довгий час простоювала.

Цех нейтралізації є досить складним виробничим об’єктом хімічно­го комплексу ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Великий парк насосних агре­гатів, ємностей та резервуарів технологічних комунікацій, правильне ведення технологічного режиму – все це вимагає від колективу обізна­ності, відповідальності та професіоналізму. Під керівництвом Мико­ли ХУДОЛЄЯ в цеху проведено чимало реконструкцій та виробничих удосконалень. У 2000-2006 рр. за ініціативи Миколи Михайловича та за підтримки головного інженера Євгена ТРЕТЯКА і заступника начальника цеху нейтралізації Олек­сандра СКАЧКА впроваджено ра­ціоналізаторську пропозицію щодо проведення реконструкції п’яти без­перервних технологічних ліній, що сприяло зниженню трудових затрат та споживання енергоносіїв. Також стабілізувалася робота насосного парку, що скоротило витрати на ре­монт та використання дороговартіс­них запасних частин з нержавіючої сталі.

Найвідповідальніша дільниця цеху – гідротехнологічні споруди (шламонакопичувач), які розташо­вані на площі 240 га. Тут система­тично проводиться комплекс робіт з обслуговування секцій задля за­безпечення стабільної роботи всьо­го підприємства.

Микола Михайлович зазначає, що за період хімпромівських робочих буднів йому пощастило працювати з гарними людьми й компетентними спеціалістами. У цеху знефторених фосфатів пліч- о-пліч шліфував професіоналізм з Володимиром ТРЕТЯКОМ, Олексієм ЯЦЕНКО, Володимиром ЗАРЕЧЕННИМ, Юрієм ВАКУ­ЛЕНКО, у РМЦ працював під керівництвом мудрого й досвідче­ного Григорія ЛИСЯНСЬКОГО, у відділі головного механіка – ра­зом з Віктором СОЛОВЙОВИМ та Олександром ГОЛУБНИЧИМ.

Пишається Микола ХУДОЛЄЙ й нинішнім колективом колег та підлеглих працівників. Понад 30 років у цеху сумлінно працюють слюсарі з ремонту Анатолій НІКОЛАЄНКО, Віталій НІКІТЕНКО, Олександр ПАНЧЕНКО, Віктор ТИЩЕНКО,, майстер Ольга БИ­ЧЕНКО, апаратники Євдокія ДЯЧЕНКО, Наталія КРАМСЬКА, Ольга БІЛОКУР, Тетяна ЛОБОДА, Наталія ГМИРЯ, Світлана ЧЕВ­ГУЗ, електромонтери Анатолій СВИРИДОК, Іван ОКСЕНЕНКО.

В активі Миколи ХУДОЛЄЯ немало нагород та відзнак – «Заслу­жений ветеран праці ПАТ «СУМИХІМПРОМ», подяки від місь­кої та обласної влади, профспілки, грамота Верховної Ради України, нагрудний знак пошани «За за­слуги перед хімічною галуззю», а віднині й медаль «За працю та звитягу».

Щиро вітаємо з відзнакою і зи­чимо благополуччя родинного за­тишку, і найголовніше – доброго здоров’я!