40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Основні відомості про емітента

1) Статут товариства;

2) Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію;

3) Положення про кожну філію товариства;

4) Проспекти емісії цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

5) Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.