40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


«Бронза» в аудиті EcoVadis

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» отримало бронзову відзнаку від міжнародної організації EcoVadis. Це автори­тетна компанія оцінювання сталого розвитку бізнесу та його корпоративно-соціальної відповідальності.

У глобальній мережі EcoVadis відстежуються рейтинги понад 75 тисяч ком­паній із 160 країн світу в 200 різноманітних галузях. У хімічній промисло­вості оцінку EcoVadis пройшли 2593 компанії.

Мета системи EcoVadis – представити найнадійніші рейтинги сталого ро­звитку, які дають змогу підприємствам знижувати ризики, покращувати економіку, підвищувати ефективність, дбати про довкілля, мінімізуючи нес­приятливий вплив на навколишнє середовище. Персонал EcoVadis оцінюють наскільки добре підприємство інтегрує у своїй діяльності принципи сталого розвитку/ коропоративно-соціальної відповідальності й систем управління.

Формування корпоративно-соціальної відповідальності (КСВ) – це європейська практика, яку попу­ляризують серед компаній-партнерів. КСВ позитивно впливає на рівень довіри до підприємств, а отже й на успіх подальшої міжнародної співпраці. За яких умов підприємство вважається корпоративно-соціально відповідальним? • виробництво якісної продукції відповідно до законодавчих норм та стандартів; • дотримання прав робітників на безпечну працю, соціальний захист працюючих; • функціонування програм по збереженню довкілля та протидії корупції. – Ми співпрацюємо з компанією EcoVadis вже три роки, – розповідає начальник служби якості Ко- стянтин СИЛИЧ. – Це перша наша відзнака в даній системі. Нам вдалося отримати загальну оцінку профілю підприємства в 47 балів і бронзову медаль. Покращити минулорічний результат та підвищити загальний бал вдалося завдяки низці впровад- жених заходів. – У 2020 році «Сумихімпром» приєднався до Глобального договору ООН, впроваджено і сертифіко- вано систему охорони здоров’я та безпеки праці у виробництві діоксиду титану на відповідність між- народному стандарту ISO 45001:2018. В рамках цих програм розроблені та впроваджені Політика у сфері закупівель та Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці. Це позитивно вплинуло на оцінку нашого підприємства компанією EcoVadis, – зазначає начальник відділу сертифікації та стан- дартизації Олена КАЛЬЧЕНКО.

Аудит EcoVadis оцінює компанії за чотирма параметрами (див. схему): довкілля, трудові права і права людини, стійкі закупки, ділова етика.

В системі існує градація медалей:

«Платина» – загальний бал від 73 до 100 балів,

«Золото» – від 66 до 72 балів,

«Срібло» – від 54 до 65 балів,

«Бронза» – від 45 до 53 балів.

Якщо загальний бал нижче 45 або хоча б один із параметрів нижче або дорівнює 20 балів, медаль не присвоюється.

До присвоєння «срібної» відзнаки нашому підприємству не вистачило кілька балів, тому служба якості ставить за мету розробити план заходів, які допоможуть досягнути ви­щих результатів при наступному оцінюванні авторитетного міжнародного рейтингового агентства EcoVadis.