40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Економічний огляд виробничих результатів

Під час очної оперативної наради начальник відділу економічного планування та аналізу господарчої діяльності Людмила ДАВИДОВА розповіла про підсумки роботи підприємства за три квартали поточного року.

За 9 місяців цього року підприємству не вдалося досяг­ти обсягів виробництва аналогічного періоду минулого року. Падіння темпів обсягу виробництва склало 19,4%. Коефіцієнт використання потужності робочих цехів -54%, а з врахуванням усіх наявних виробничих потужностей на підприємстві – 36%.

Упродовж трьох кварталів обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах становив 1 млрд. 590 млн. грн. Цей показник перевищує минулорічний через ріст цін на реалі­зацію продукції. Фактично за 9 місяців 2017 року підприєм­ство виробило 29 тис. тонн двоокису титану, 98 тис. тонн мінеральних добрив, 165 тис. тонн сірчаної кислоти, 33 тис. тонн сульфату заліза, 1,7 тис.тонн жовтого залізоокисного пігменту. Обсяги виробництва порівняно з минулорічним періодом були знижені по всім виробництвам, за виключен­ням жовтого пігменту та реактивної кислоти.

Спад виробництва мінеральних добрив пояснюється нес­приятливою для вітчизняних виробників ситуацією на рин­ках збуту. Прогресує імпорт міндобрив в Україну: якщо за 8 місяців 2014 року до України було ввезено усіх видів мін­добрив 1,2 млн.тонн, то за 8 місяців 2015 р. – 1,3 млн.тонн., а за 8 місяців 2016 р. – вже 1,8 млн.тонн. У нинішньому році (8 місяців) показник ввезень міндобрив із-за кордону склав аж 2,7 млн. тонн. Причому приріст імпорту на 46% склав по групі складних мінеральних добрив, на виробництві яких спеціалізується ПАТ «Сумихімпром».

На пільги та гарантії підприємство спрямувало 11,5 млн.грн., всі соціальні зобов’язання були виконані в повному обсязі. Дотація на утримання об’єктів соціальної сфери склала 10 млн.грн., що на 5 млн.грн. більше, ніж за аналогіч­ний період минулого року. Причина – збільшення витрат на оплату праці та підвищення вартості енергоресурсів.