40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Електронні лікарняні, Додаткова відпустка

В Україні з 1 червня 2021 року розпочато впровадження електронних листків непрацездатності.

Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про е-лікарняні в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі Електронних послуг Пенсійного фонду України (https:// portal.pfu.gov.ua/).

Запровадження цільової моделі автоматизує процес засвідчення тимчасової непрацездатності особи та зробить його більш прозорим та зручним для пацієнтів, роботодавців та соцпрацівників.

На період перехідної моделі, з 04 червня до 01 вересня 2021 року, лікарі закладів охорони здоров’я мали право видавати паперові листки непрацездатності, а також формувати медичні висновки про тимчасо­ву непрацездатність з подальшою трансформацією їх у е-лікарняний.

Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення.

Вже з початку осені цього року планується, що всі заклади охорони здоров’я перейдуть на формування медичних висновків про тимчасо­ву непрацездатність.

Паперові листки непрацездатності, які були видані до 01 вересня 2021 року, будуть продовжуватися в паперовому вигляді до відновлен­ня працездатності працівника.

Додаткова відпустка

Відповідно до статті 19 Закону про відпустки надається щорічно до­даткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без ура­хування святкових і неробочих днів:

– одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину;

– матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

– одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі трива­лого перебування матері у лікувальному закладі);

– особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків.

З норм зазначеної статті Мінекономіки вбачає, що один з батьків має право на додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з подружжя в поточному календарному році не скористався своїм правом на цю від­пустку.

Чинним законодавством не визначено конкретного переліку доку­ментів, які слід пред’явити одному з батьків для підтвердження того, що він не скористався правом на додаткову соціальну відпустку.

Тому, на думку Мінекономіки, роботодавцю може бути надано будь- який належно оформлений та засвідчений в установленому порядку до­кумент, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що іншо­му з батьків дитини не надавалася така соціальна відпустка.