40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Еволюція виробництва діоксиду титану

13 грудня у нашого підприємства День народження. Користуючись такою нагодою, згадаємо як ро­звивалися на заводі виробничі сектори. Сьогодні піде мова про історію становлення другого цеху діок­сиду титану. Про головні реконструкції та модернізовані об’єкти розповіли начальник ОЦДТ Володи­мир ШИНКАРЕНКО та заступник начальника виробничо-технічного відділу Вадим МАКСЮТА.

Діоксид титану (TiO2) – це найпоширеніший, ба­гатоцільовий білий пігмент неорганічного поход­ження. Має високу покривність, розбілювальну здатність, стійкість до атмосферних впливів. Добре змочується та диспергується. В деякій мірі захищає покриття від УФ-випромінювання. Застосовуєть­ся у виробництві архітектурних, поліграфічних та інших фарб, порошкових покриттів, синтетичних волокон, паперу, гумових виробів, пластмас, тер­мостійкого та оптичного скла тощо.

Діоксид титану сумського виробництва кори­стується популярністю серед споживацького кола близько 40 країн світу. Транспортується авто­мобільним, залізничним й морським транспорта­ми. За історію цеху на виробництві діоксиду ти­тану випускалося 17 марок продукції. За останні 10 років розроблено та впроваджено ще кілька –

SumTITAN R204, SumTITAN R206, SumTITAN R2041,

SumTITAN R2061, SumTITAN R2071, SumTITAN R208.

Сировинна база

Для виробництва діоксиду титану використову­ють ільментіовий концентрат. За час існування цеху був досвід використання ільменіту з різних родо­вищ – Іршанський, Вольногірський, індійський, фірми «Велта» Кіровоградської області, канадський та запорізький шлаки. Сировина мала різний хіміч­ний склад, тому завданням виробничників було успішно підібрати технологічний режим для того чи іншого виду сировини.

Фасування продукту

Спершу діоксид титану відвантажували в гумові біг-беги різної ваги, на зміну яким прийшли осу­часнені – поліпропиленові. Зараз фасування здійс­нюється у біг-беги, вагою 1 тонна та 500 кг. Покра­щився спосіб відкривання упаковки – якщо раніше треба було розривати біг-беги, то зараз їх легко від­крити за допомогою спеціального пристосування на упаковці.

Також застосовується фасування продукції в па­перові мішки, вагою 25 кг на імпортному устатку­ванні. Мішки теж з року в рік удосконалюються для усунення проблеми просипання продукту та полег­шення транспортування.

Віхи виробничого розвитку

Останні 20 років у виробництві діоксиду титану активно впроваджувалися реконструкції та модер­нізації, покликані покращити якість продукції та збільшити потужність виробництва.

2002 рік

Збудовано та введено в дію відділення віднов­лення редукторним способом, що дозволило покра­щити якість та розбілювальну здатність продукту.

2003 рік

Пуск раніше збудованого відділення відстоюван­ня з двома фільтрами FIKA та двома фільтрами KOFI в основному корпусі. Це збільшило продуктивність цеху, скоротило витратні норми з ільменіту, сірча­ної кислоти, деревинного борошна, електроенергії та дало змогу відмовитися від використання бара­банних вакуум-фільтрів на чорній фільтрації.

2004 рік

Встановлено та запущено в роботу третій фільтр FIKA у відділенні відстоювання для збільшення ви­робничого навантаження цеху.

2005-2006 рр.

2007 рік

Модернізація способу подачі пасти до печі з установкою прес-фільтра, що сприяло економії газу та збільшенню навантаження виробництва.

2008 рік

2009 рік

Пуск нового гідролізу за чеською технологію, по­тужністю 50 тис.тонн/рік.

2011 рік

Модернізація відділення фасування ОЦДТ з установкою двох палетообмотувальних машин.

2015 -2016 рр.

Розроблено та освоєно виробництво нових удо­сконалених марок діоксиду титану R2041,R2061, R2071, R208, які використовуються для виробни­цтва воднодисперсійних фарб, паперу, пластмаси та фарб для дорожньої розмітки.

2017 рік

Технічне переоснащення АСУТП відділення від­стоювання у виробництві діоксиду титану.

2018-2019 рр.

2020 рік

Плани на перспективу: