40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Політика в області якості та безпеки кормової добавки

Політика в області якості та безпеки кормової добавки

ПАТ «Сумихімпром»

Постійно вдосконалюючись і розвиваючись, ПАТ «Сумихімпром» ставить перед собою мету освоєння випуску якісної та безпечної кормової добавки, завоювання довіри споживачів до продукту, задоволення вимог замовника і підтримання на міжнародному рівні репутації надійного виробника.

Для виконання поставленої мети керівництво ПАТ «Сумихімпром» бере на себе зобов’язання:

• впровадити та сертифікувати Систему безпеки кормової добавки (далі СБКД) відповідно до вимог Європейського Кодексу практик для операторів кормових добавок і преміксів FAMI-QS;

• здійснювати діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та Європи;

• забезпечити необхідними ресурсами (людськими і матеріальними) виробництво якісної та безпечної кормової добавки;

• навчити персонал, що працює з кормовою добавкою, вимогам СБКД;

• впроваджувати коригувальні дії та керувати невідповідним продуктом до тих пір, поки проблема з продуктом не буде усунена;

• ініціювати дії для попередження випадків будь-яких невідповідностей, пов’язаних з випуском якісної та безпечної кормової добавки;

• впроваджувати нові технології, методи і матеріали, що дозволяють випускати якісну і безпечну кормову добавку;

• проводити аналіз придатності та результативності СБКД з метою її вдосконалення;

• довести дану Політику до відома всього персоналу, який бере участь у випуску кормової добавки.

Голова Правління

ПАТ «Сумихімпром»      І.В.Лазакович

« 28 » серпня 2012 р.