40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Система Менеджменту Якості

З 2003 року на ПАТ «СУМИХІМПРОМ» функціонує Система Менеджменту Якості (СМЯ), яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

У квітні 2021 року було проведено ресертифікаційний аудит Системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 сертифікаційним органом «Bureau Veritas Certification» (BVC).

За результатами аудиту підтверджено, що у ПАТ «СУМИХІМПРОМ» розроблена, документована і підтримується Система Менеджменту Якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 «Система менеджменту якості. Вимоги», та в підтвердження цьому виданий сертифікат № UA 230068.

Аудитори BVC відзначили високу результативність плідної діяльності керівництва та колективу підприємства, що дозволяє постійно вдосконалювати СМЯ.