40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Система Менеджменту Якості

«З 2003 року на ПАТ «Сумихімпром» функціонує Система Менеджменту Якості (СМЯ), яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

У квітні 2015 міжнародний сертифікаційний орган «Bureau Veritas Certification» (BVC)  провів черговий сертифікаційний аудит Системи Менеджменту Якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Аудитори BVC відзначили високу результативність плідної діяльності керівництва та колективу підприємства, що дозволяє постійно вдосконалювати СМЯ.

За результатами аудиту зроблений висновок, що у ПАТ «Сумихімпром» розроблена, документована і підтримується Система Менеджменту Якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 «Система менеджменту якості. Вимоги», та в підтвердження цьому виданий сертифікат № UA 227832 дійсний до 4 травня 2018.»

ser ua