40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Масштабні капремонти будівель та споруд

Минулого року основний обсяг фінансування був спрямований на проведення капітальних ремонтів будівель і споруд підприємства, більшість об’єктів цьогоріч завершені, на деяких – продовжуються роботи.

Близько 40 млн.грн. у 2017-му році спрямовано на проведення капітальних ремонтів основних будівельних конструкцій підприємства. Як зазна­чив начальник ВКБ Сергій БОЙКО, основними роботами були: антикорозійний захист метало­конструкцій та піднаглядного устаткування у це­хах, капремонт м’яких покрівель, будівлі пічного відділення СКЦ-4, складу сульфату заліза ЦЗП, вузла пересіву готового продукту №2 ЦСМД, ре­монт доріг на промисловому майданчику ПАТ.

До вашої уваги фотозвіт у хронології від початку виконання робіт до їх завершення.

Пічне відділення СКЦ №4

Роботи тривали упродовж 7 місяців, з жовтня минулого року по травень 2018 р. За цей час влас­ними силами та з долученням підрядної організа­ції підсилено блок покриття, будівельні конструк­ції, демонтовано покрівлю, після чого здійснено монтаж покрівельних прогонів та облаштовано дах з спеціалізованого профнастилу, стійкого до агресивного середовища.

Вузол пересіву №2 ЦСМД

На рекон­струкцію цього промислового об’єкту пішло півроку. До пе­реліку найваж­ливіших робіт увійшли: підси­лення несучих конструкцій будівлі, замі­на прокоро­дованих вязів між колонами, монтаж прогонів із сортового мета­лопрокату та мон­таж профнастилу, призначеного для хімічної промис­ловості. Розпочато аналогічні роботи й на вузлі пересіву №1, які планують закінчити восени.

ОЦДТ

Наприкінці минулого року здійснено капіталь­ний ремонт залізобетонної колони сучасним ме­тодом штукатурки – торкретуванням. Установ­лено металевий бандаж та прогони, виконано монтаж термостійких сендвіч-панелей.

Відділення жовтих пігментів ЦЗП

На початку року виконано капітальний ремонт даху будівлі. Для надійності та тривалої експлуа­тації конструкції використовували металеві бан­дажі, спеціалізований профнастил, мінераловат­ний утеплювач та мембрану ПВХ.

Склад сульфату заліза ЦЗП

З жовтня до квітня тут кипіла робота – демон­тували зношену покрівлю, підсилили несучу здат­ність ферм покриття, замінили прокородований металопрокат та облаштували нову покрівлю з сортового металопрокату та спеціалізованого профнастилу.

Відділення дрібного фасування ЦГС

Серйозний фронт робіт вдалося виконати за 7 місяців. У травні об’єкт був зданий після мас­штабного монтажу покрівельних і стінових про­гонів, антикорозійного захисту та монтажу про­фнастилу.

Серед нагальних цьогорічних планів в рам­ках програми з капремонту будівель та споруд – закінчення робіт на пічному відділенні СКЦ №4, облаштування покрівлі складу готового продукту ЦГС, ремонт блоку покриття ОЦДТ №1, підси­лення і антикорозійний захист двох вихлопних труб – ЦФК та ОЦДТ.a