40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Суперагро NPК (10:20:20)

Добриво складне мінеральне «Суперагро» марки NPК 16:16:16

ТУ У 24.1-05766356-045-2002

Паспорт безпеки

SDS_Titanium_Dioxide_Pigmentsuperagro

 

Інформація про продукт

Зовнішній вигляд Гранули світло-рожевого кольору (на вимогу споживача можуть бути іншого кольору)
Молекулярна формула Не застосовується. Багатокомпонентний продукт,що являє собою суміш амонію сульфату; хлориду калію; амонію фосфату двоосновного; амонію фосфату одноосновного; карбонілдіаміду (мочевини)
Добриво складне може випускатися збагачене сіркою, кальцієм (другорядні живильні елементи), а також з добавками мікроелементів (бор, цинк, марганець, мідь, молібден).
Нормативний документ ТУ У 24.1-05766356-045:2002
Посвідчення
про державну реєстрацію
Серія А № 02635
Реєстраційні номери
відповідно до Регламенту(ЕС)
№1907/2006 (REACH)
KCl – не потребує, 01-2119455044-46-0091; 01-2119490974-22-0042; 01-2119488166-29-0044; 01-2119463277-33-0048
Гарантійний термін зберігання Упакованого- 2 роки з дати виготовлення;
не упакованого – 6 місяців з дати виготовлення.
Термін придатності Необмежений
Пакування – п’яті -, шестишарові паперові мішки марки БМ, ВМ, ПМ вагою (50±1)кг;
– поліетиленові мішки М8-0,220, М10-0,220, М12-0,220 вагою (50±1)кг;
– імпортні поліетиленові мішки, поліпропіленові мішки з відкритою        горловиною вагою (50±1)кг;
– поліпропіленові клапанні мішки з поліетиленовим вкладишем вагою (50±1)кг;
– м’які поліпропіленові контейнери разового використання вантажопідйомністю до 1000 кг;
– пакети із поліетиленової плівки або плівкові пакети, виготовлені з інших полімерних матеріалів
Умови зберігання
і використання
Зберігати в упаковці виробника у закритих складських приміщеннях, що виключають потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод або забруднення продукту. З метою запобігання ризиків відносно людини та навколишнього середовища, дотримуватись рекомендації щодо застосування в сільському господарстві та приватному секторі відповідно до норм внесення: пшениця озима – 250 кг/га, зернові -150-200 кг/га, картопля – 250-300 кг/га, буряки цукрові – 450-500 кг/га, соняшник -200-250 кг/га
Інформація
щодо транспортування
Вантаж не класифікується як небезпечний відповідно до міжнародних правил перевезення. Продукт транспортують усіма видами транспорту (залізничним, автомобільним, морським, повітряним) у відповідності з правилами перевезення, що діють на даному виді транспорту. Обов’язкова наявність знаку «Берегти від вологи».

Фізико – хімічні показники

Найменування показника та одиниця вимірювання Норма Метод аналізу (контролю)
Вміст
основних
живильних
речовин
Вміст
другорядних
живильних
і мікро-
елементів
1 Масова частка загального азоту (амонійного або амонійного

і амідного), %

10 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
2 Масова частка загальних фосфатів у перерахунку на Р2О5, % 20 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
3 Масова частка калію у перерахунку на К2О, % 20 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
4 Масова частка сульфатів у перерахунку на сірку (S) %, не менше 2 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
5 Масова частка кальцію у перерахунку на СаО %, не менше 3 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
6 Масова частка бору (В) %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002

та ГОСТ 5956

7 Масова частка марганцю (Мn) %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002

та ГОСТ 5956

8 Масова частка цинку (Zn) %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002

та ГОСТ 18918

9 Масова частка міді (Сu) %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356.045-2002

та ГОСТ 18918

10 Масова частка молібдену (Мо) %, не менше 0.05 ТУ У 24.1-05766356-045:2002

та ГОСТ 5956

11 Масова частка води, %, не більше 1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
12 Масова частка кадмію (Cd) на одиницю Р2О5, мг/кг, не більше 59 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
13 Масова частка свинцю (Pb) на одиницю Р2О5, мг/кг, не більше 50 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
14 Масова частка миш’яку (As), на одиницю Р2О5, мг/кг, не більше 35 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
15 Гранулометричний склад.
Масова частка гранул розміром:
від 1 мм до 5 мм, %, не менше
менше 6 мм, %
Продукт у дрібному фасуванні
Масова частка гранул, що пройшли через сито
з сіткою № 6 по ГОСТ 3826, %
95
100100
ТУ У 24.1-05766356-045:2002
16 Статична міцність гранул, МПа (кгс/см2), не менше 2,0 (20) ТУ У 24.1-05766356-045:2002
17 Розсипчастість, % 100 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
18 Ефективна питома активність природних радіонуклідів Бк/кг,

не більше

1850 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
Примітка 1. При випуску добрива складного із встановленим співвідношенням азоту, фосфору і калію допускаються відхилення масової частки кожної із основних живильних речовин ± 1 %.

Примітка 2. . Показники «Масова частка кальцію в перерахунку на СаО» і «Масова частка сульфатів в перерахунку на сірку» визначається на вимогу споживача.

Примітка 3. Для продукту в дрібному фасуванні показники «статична міцність гранул» і «розсипчастість» не нормуються і не визначаються.

Примітка 4. Показник «розсипчастість» визначається у виробника.