40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Суперфосфат гранульований амонізований

Суперфосфат гранульований амонізований

Інформація про продукт

Зовнішній вигляд Гранули сірого кольору
Молекулярна формула Не застосовується. Багатокомпонентний продукт,що являє собою суміш головним чином монокальцію фосфату; моноамонію фосфату; гіпсу
Добриво складне може випускатися збагачене сіркою, кальцієм (другорядні живильні елементи), а також з добавками мікроелементів (бор, цинк, марганець, мідь, молібден)
Нормативний документ ТУ У 24.1-05766356-045:2002
Посвідчення про державну реєстрацію Серія А № 02636
Реєстраційні номери САS № 8011-76-5; EINECS № 232-379-5; RTECS WU1700000
Гарантійний термін зберігання Упакованого – 2 роки з дати виготовлення; Не упакованого – 6 місяців з дати виготовлення.
Термін придатності Необмежений
Пакування – п’яти -, шестишарові паперові мішки марки БМ, ВМ, ПМ вагою (50±1) кг; – поліетиленові мішки М8-0,220, М10-0,220, М12-0,220 вагою (50±1) кг; – імпортні поліетиленові мішки, поліпропіленові мішки з відкритою горловиною вагою (50±1) кг; – поліпропіленові клапанні мішки з поліетиленовим вкладишем вагою (50±1) кг; – м’які поліпропіленові контейнери разового використання вантажопідйомністю до 1000 кг; – пакети із поліетиленової плівки або плівкові пакети, виготовлені з інших полімерних матеріалів
Умови зберігання і
використання
Зберігати в упаковці виробника у закритих складських приміщеннях, що виключають потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод або забруднення продукту. З метою запобігання ризиків відносно людини та навколишнього середовища, дотримуватись рекомендації щодо застосування в сільському господарстві та приватному секторі відповідно до норм внесення: пшениця озима, кукурудза, ячмінь, просо, рис, картопля, буряки цукрові, однорічні трави – 70 кг/га або 0,7 кг/100 м2
Інформація щодо
транспортування
Вантаж не класифікується як небезпечний відповідно до міжнародних правил перевезення. Продукт транспортують усіма видами транспорту (залізничним, автомобільним, морським, повітряним) у відповідності з правилами перевезення, що діють на даному виді транспорту. Обов’язкова наявність знаку «Берегти від вологи»

 

Фізико – хімічні показники

Найменування показника та одиниця вимірювання Норма Метод аналізу (контролю)
Вищий

сорт

Перший

сорт

1 Масова частка загального азоту (амонійного), % 3 2 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
2 Масова частка загальних фосфатів у перерахунку

на Р2О5, %

18 16 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
3 Масова частка сульфатів у перерахунку на сірку (S), %,

не менше

2 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
4 Масова частка кальцію в перерахунку на СаО, %,

не менше

3 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
5 Масова частка бору (В), %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002 та ГОСТ 5956
6 Масова частка марганцю (Мn), %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002 та ГОСТ 5956
7 Масова частка цинку (Zn), %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002 та ГОСТ 18918
8 Масова частка міді (Сu), %, не менше 0,1 ТУ У 24.1-05766356-045:2002 та ГОСТ 18918
9 Масова частка молібдену (Мо), %, не менше 0,05 ТУ У 24.1-05766356-045:2002 та ГОСТ 5956
10 Масова частка води %, не більше 3 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
11 Масова частка кадмію (Cd) на одиницю Р2О5,

мг/кг, не більше

59 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
12 Масова частка свинцю (Pb) на одиницю Р2О5,

мг/кг, не більше

50 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
13 Масова частка миш’яку (As) на одиницю Р2О5,

мг/кг, не більше

35 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
14 Гранулометричний склад.

Масова частка гранул розміром:

від 1 мм до 5 мм, %, не менше

менше 6 мм %

Продукт у дрібному фасуванні масова частка гранул,

що пройшли через сито %

з сіткою № 6 по ГОСТ 3826, %

95

100100

ТУ У 24.1-05766356-045:2002
15 15 Статична міцність гранул МПа (кгс/см2), не менше 2,0 (20) ТУ У 24.1-05766356-045:2002
16 Розсипчастість, % 100 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
17 Ефективна питома активність природних радіонуклідів

Бк/кг, не більше

1850 ТУ У 24.1-05766356-045:2002
Примітка 1. При випуску добрива складного із встановленим співвідношенням азоту і фосфору допускаються відхилення

масової частки кожної із основних живильних речовин ± 1 %.

Примітка 2.Показники «Масова частка кальцію в перерахунку на СаО» і «Масова частка сульфатів в перерахунку на сірку» визначається на вимогу споживача.

Примітка 3.Для продукту в дрібному фасуванні показники «статична міцність гранул» і «розсипчастість» не нормуються і не визначаються.

Примітка 4. Показник «розсипчастість» визначається у споживача.