40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Обсяги виробництва зросли у півтора рази, Вплив санкцій на імпорт добрив

Начальник ВЕПтаАГД Людмила ДАВИДОВА ознайомила головних спеціалістів та начальників структурних підрозділів з підсумками роботи підприємства у першому півріччі.

Упродовж шести місяців вироблено продукції у діючих цінах на 1 млрд. 108 млн.грн., що на 169 млн. грн. більше, ніж в аналогічному періоді ми­нулого року. Коефіцієнт завантаження виробни­чих потужностей підприємства досягнув 47,7%. Загалом за 1 півріччя поточного року вироблено 22 тис. тонни двоокису титану, 80 тис. тонн міне­ральних добрив, 149 тис. тонн сірчаної кислоти, 26 тис. тонн сульфату заліза.

Фонд оплати праці за перше півріччя збіль­шився на 50% (на 68 млн.грн.) порівняно з 6 міся­цями 2017 року. Фонд основної заробітної плати зріс на 38 млн.грн, а додаткової – на 29 млн.грн. Упродовж року відбувалися поетапні збільшен­ня заробітної плати: з 1 липня 2017 р. – на 10%, з 1 серпня 2017 р. – на 10%, з 1 січня 2018р. – на 2%, з 1 квітня – на 20%.

Середня заробітна плата 1-го працюючого ПАТ за цей період склала 8311 грн., що на 2671 грн. (47%) більше минулорічного показника. По про­мисловій групі середня зарплата за 1 півріччя ста­новить 8463 грн., по непромисловій – 6031 грн.

На пільги та соціальні гарантії за півроку витра­чено 6,5 млн.грн. Головні статті витрат – оплата пільгових відпусток по вагітності (374 тис.грн.), надання матеріальної допомоги на поховання (103 тис.грн.), виплата матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам ПАТ (1202 тис.грн.), оздоровлення працівників підприємства та їх ді­тей – 3,5 млн.грн.

Згідно плану соціально-економічного розвит­ку підприємства, витрати на утримання об’єк­тів соціальної інфраструктури передбачалися в сумі 14,8 млн.грн., а фактично склали 15,5 млн. грн. Збільшення суми дотації пов’язано з ростом витрат на оплату праці та підвищенням вартості енергоресурсів.

Що стосується подальших планів і перспектив, то наразі підприємство утримує заданий темп виробництва, коригування можливі під впливом зовнішніх факторів. Одним із пріоритетних пи­тань цього року є впровадження програми «За­купівлі» в 1С. Це дасть змогу упорядкувати та збалансовано планувати закупівлі, контролювати цільове використання товаро-матеріальних цін­ностей для проведення поточних, капітальних ремонтів та заходів, передбачених інвестиційною програмою.

Вплив санкцій на імпорт добрив

Указом Президента №126 введені санкції на низку закордонних компаній-виробників міндо­брив, які постачали свою продукцію на український ринок. Обмежувальні за­ходи позначилися на обсягах імпорту.

За 5 місяців 2017 року було ввезено 1763 тис. тонни всіх видів мінеральних добрив.

За 5 місяців 2018 року імпорт скоро­тився на 17% і склав 1468 тонн.

До того ж, суттєво знизилася частка російських добрив у структурі імпор­ту, майже вдвічі – з 1312 тис. тонн до 609 тис.тонн. Однак поряд з цим зріс імпорт добрив білоруського виробни­цтва (з 189 тис. тонн до 295 тис.тонн) та обсяг ввезень з інших країн – з 262 тис. тонн до 523 тис. тонн.