40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Програма відповідальна турбота

LogoCARE

Відповідальна турбота хімічної промисловості України

Програма  «Відповідальна турбота  хімічної промисловості України»  розроблена з метою впровадження  в  повсякденну діяльність підприємств хімічної  галузі  України  принципів  міжнародної програми  «Responsible  Care», яка є добровільною ініціативою  виробників хімічної продукції  всього світу, що  визнана  і підтримана  ООН. Програма спрямована  на  постійне  вдосконалення  діяльності хімічних  підприємств  у  таких  напрямах:  безпека  виробництва,  охорона  праці, запобігання  негативному  впливу виробничих процесів і  продуктів на  здоров’я людини і  навколишнє природне середовище, а також  раціональне  використання природних ресурсів.  Програма  «Відповідальна турбота хімічної промисловості України»  є внеском хімічної промисловості в сталий розвиток економіки України.

Координацію впровадження  Програми  здійснює  Союз хіміків України  (СХУ)  як національна галузева асоціація. У своїй діяльності  CХУ використовує  принципи міжнародної програми «Responsible  Care» та  рекомендації  Міжнародної ради хімічних асоціацій  (ICCA)  і  Європейської  ради  хімічної промисловості  (Cefic).

Для впровадження Програми на підприємстві:

1. Керівництво ПАТ підписало декларацію про приєднання нашого підприємства до Програми

2. Щорічно складається План заходів щодо впровадження програми «Відповідальна турбота хімічної промисловості України» ПАТ «СУМИХІМПРОМ» із зазначенням відповідальних і термінів впровадження заходів.

3. Проводиться самооцінка за ключовими показниками ефективності впровадження Програми.

Declaraciya

Для відповідності керівним принципам Програми ПАТ «СУМИХІМПРОМ» бере на себе наступні зобов’язання:

 1. Розглядати питання з охорони навколишнього середовища, здоров’я і техніки безпеки, а також зведення до мінімуму проблем, пов’язаних з ними, як важливу і невід’ємну частину нашого ділової діяльності;

2. Навчати, консультувати і підтримувати весь наш персонал для відповідального виконання роботи з питань охорони навколишнього середовища, здоров’я і техніки безпеки;

3. Постійно прагне звести до мінімуму рівень викидів та підвищити ефективність використання сировини і енергії;

4. Безперервно здійснювати перевірку і оцінку результатів нашої діяльності, з метою визначення та зниження ризиків, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, здоров’я і техніки безпеки;

5. Аналізувати можливий вплив на навколишнє середовище, безпеку і здоров’я персоналу всіх нових технологічних процесів і продуктів до їх прийняття або впровадження;

6. Постійно інформувати органи влади про свої дії і їх можливий вплив на навколишнє середовище, безпеку персоналу та здоров’я населення;

7. Постійно інформувати населення та інші зацікавлені групи про свої дії в області виробництва продукції, забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки і здоров’я населення; і реагувати на висловлені ними побоювання і тривогу;

8. Надавати своїм замовникам рекомендації щодо безпечного використання та знищення нашої продукції.

svidot