40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Система Екологічного Управління

На міжнародному ринку імідж екологічно благонадійної компанії є однією з ключових умов конкурентоспроможності. Наявність впровадженої Системи Екологічного Управління (СЕУ) забезпечує запобігання надзвичайним ситуаціям на підприємстві, сприяє скороченню витрат на ліквідацію їх наслідків, дозволяє оперативно впливати і зменшувати шкідливий вплив технологічних  процесів на навколишнє природне середовище.

У 2004 році СЕУ була впроваджена у виробництві складних мінеральних добрив  ПАТ «СУМИХІМПРОМ» та сертифікована Міжнародним Сертифікаційним Органом «Bureau Veritas Certification» на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування».

В 2008 році були розпочаті роботи з впровадження СЕУ у всіх виробництвах підприємства. І в результаті, у листопаді 2013 року «Bureau Veritas Certification» був проведений сертифікаційний аудит СЕУ всього підприємства.

З метою підтвердження відповідності СЕУ вимогам міжнародного стандарту
ISO 14001 Сертифікаційний Орган в рамках трирічного сертифікаційного циклу щорічно проводить наглядові аудити.

В рамках другого наглядового аудиту в серпні 2018 року підтверджено відповідність СЕУ ПАТ «СУМИХІМПРОМ» вимогам ISO 14001 версії 2015 року.

За результатами цього аудиту аудитори «Bureau Veritas Certification» відзначили такі сильні сторони підприємства:

  1. Залученість вищого керівництва і всього персоналу підприємства в процес підтримки та вдосконалення СЕУ.
  2. Наявність внутрішнього порталу для обміну інформацією.
  3. Налагоджено внутрішню взаємодію у вигляді регулярних нарад і звітності перед керівництвом.
  4. Регулярний збір і аналіз даних.

На підтвердження відповідності СЕУ ПАТ «СУМИХІМПРОМ» вимогам стандарту ISO 14001:2015 Сертифікаційним Органом видано сертифікат № UA228334/1.