40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Система Екологічного Управління

На міжнародному ринку імідж екологічно благонадійній компанії є однією з ключових умов конкурентоспроможності. Наявність сертифікату ISO 14001 свідчить про те, що підприємство декларує прагнення відповідати національному екологічному законодавству і підтверджує його результатами своєї роботи. Досвід зарубіжних і низки вітчизняних компаній свідчить – наявність сертифікату ISO 14001 зміцнює імідж і підвищує статус. Упроваджена система екологічного управління (СЕУ) успішно працює на запобігання надзвичайним ситуаціям на підприємстві, скорочуючи витрати на ліквідацію їх наслідків, дозволяє оперативно впливати і зменшувати шкідливий вплив технологічних  процесів на навколишнє природне середовище.

З 2004 року у виробництві складних мінеральних добрив  ПАТ «Сумихімпром» функціонує Система Екологічного Управління, що сертифікована аудиторською компанією «Bureau Veritas Certification» (BVC) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

В 2008 році керівництво підприємства вирішило розповсюдити вимоги СЕУ на всі виробництва. І в результаті, 5-7 листопада 2013 року міжнародним сертифікаційним органом «Bureau Veritas Certification» була проведена сертифікація СЕУ всього підприємства.

Аудиторами BVC визначений високий рівень Системи Екологічного Управління, що діє у ПАТ,  відмічені сильні сторони підприємства, а саме:

1.  Висока кваліфікація персоналу усіх підрозділів.

2.  Висока соціальна орієнтованість і відповідальність підприємства.

3.  Високий рівень визначення екологічних аспектів.

За результатами аудиту зроблений висновок, що у ПАТ «Сумихімпром» розроблена, документована і підтримується Система Екологічного Управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування», та в підтвердження цьому виданий сертифікат № UA227361.

ser2016ukr