40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Ремонтна кузня «СУМИХІМПРОМУ»

Керівники цеху за 50-річну історію:

Григорій Іванович ЛИСЯНСЬКИЙ – 1972-1985 роки

Василь Олександрович КАДУРІН – 1985-1998 роки

Олександр Олександрович ВОРОНКО –

директор ДП «Хіммашсервіс» 1998-2005 роки

Іван Григорович ГРАМА – 2005-2008 роки

Володимир Михайлович ТКАЧЕНКО – 2008р. – донині.

Піввікова історія ре­монтно-механічного цеху підприємства бере поча­ток у жовтні 1970 року.

Це часи інтенсивного будівництва та рекон­струкцій групи цехів мі­неральних добрив. Разом з розширенням виробни­цтва назріла необхідність збільшити й ремонтну базу. Так створили осере­док з виготовлення та ре­монту великогабаритного хімустаткування.

Поступово рембаза по­повнювалася верстатним парком, впроваджували ливарне виробництво, з’являлися нові профіль­ні дільниці.

Нині в колективі РМЦ працює 151 працівник, а до структури цеху входять 11 виробничих дільниць: підготовча, ливарна, ін­струментальна, котельно-зварювальна, ковальсь­ко-термічна, механоскладальна, антикорозійна, служби ме­ханіка та енер­гетика, кисне­ва станція та дільниця по заготівлі та пе­реробці мета­лобрухту.

Специфіка роботи

Від заготівлі до готового виробу – у цеху здійснюється повний технологічний цикл виробництва деталей та устаткувань. Виконується механічна та слюсарна обробка деталей, ремонт інструменту та нестандартного обладнання, виробництво відливок із чавуну та сталі, здійснюється забезпечення підрозділів ПАТ газоподібним киснем і аргоном, виготовлення вантажо-захоплювальних пристроїв і тари, ви­пробування запобіжних клапанів і поясів, збір та переробка металобрухту, антикорозійний захист устаткування та багато іншого.

Без участі РМЦ не проходить жодна рекон­струкція та модернізація цехів ПАТ. За остан­ні десятиріччя до найбільш знакових проєктів увійшли: устаткування для відділень гідролізу та відстоювання в ОЦДТ, барабани для обробки ан­тизлежувачем в ЦГС та ЦСМД, реактор і облад­нання вузла подачі KCl в апарати СГБ для ЦСМД, устаткуваня відділення фасування і відвантажен­ня залізного купоросу в ЦЗП, комплектуючі для опори вихлопної труби в СКЦ-4.

Зараз колектив працює над виготовленням ре­дуктора відновлення для виробництва двоокису титану, теплообмінників для сірчанокислотного виробництва. На ремонті – барабани й комплек­туючі вакуум-барабанних фільтрів для ОЦДТ, ЦКСК, центрифуги для ОЦДТ.

Творчий підхід

Якщо вам здалося, що будні рембази – це лише тонни заліза, сталі, чавуну для виготовлення складних запчастин хімвиробництва, ви помили­лися! У робочих буднях РМЦ є місце нешаблонної творчості. Так, саме руками майстрів цеху було виготовлено купол для хімпромівської каплич­ки, логотип підприємства, металеві огорожі, об­ладнання для баскетбольного майданчика в СП «Олдиш», фігурну лавку для казкових героїв но­ворічного дійства в ПК «Хімік», відлитий бюст директора «Сумихімпрому», Почесного громадя­нина м.Суми Олександра КРАВЧЕНКА.

Люди – головне багатство

Дванадцять років очолює цех Володимир ТКА­ЧЕНКО – енергійний та дієвий, відповідальний та людяний. Саме так про нього говорять у колек­тиві. Він теж цінує досвідчений колектив:

– Головне багатство нашого цеху – це люди, підкреслює Володимир Михайлович. – Запору­кою нашої успішної роботи є не стільки якісна сировина та металопрокат, скільки професіо­нали ремонтної справи!

Близько 40 років у цеху працюють: начальник антикорозійної дільниці Микола БІЛОУС, начальник планово-виробничого бюро Володимир ПЛАХТІЄНКО, начальник кисневої станції Василь СОКОЛ, прибиральник виробничих приміщень Лідія МАГАЛЯС, слюсарі-інструментальники Володимир ЧИСТОВСЬКИЙ, Микола ПІСКУН, шліфувальник Анатолій ЧАНЦЕВ, транспортувальник Сергій БОЖОК.

Серед працівників цеху 30 удостоєні звання «Заслужений ветеран праці ПАТ «Сумихімпром», 21 – «Ветеран праці». Четвертий рік поспіль зван­ня «Майстер 1 класу» підтверджує Микола ОД­НОДВОРЕЦЬ. Звання «Кращий бригадир» но­сять: котельники Іван МАЙБОРОДА, Олександр КОХАН, електрозварник ручного зварювання Олексій ВИННИЧЕНКО, кислототривник-гу­мувальник Олександр ЧЕРНЯКОВ, слюсар-ре­монтник Володимир ЛЯШЕНКО, а бригадир Олександр ЛАДНИЙ відзначений «Знаком пошани за заслуги перед хімічною галуззю України»

Підтримуються й традиції тру­дових династій. В цеху працює газорізальник Василь КЛІЩ зі своїми синами – електрозварни­ком Сергієм та токарем Олексієм. Третій син Юрій працює в ОЦДТ.

Інтелектуали і

спортсмени

Активну позицію колектив РМЦ тримає не лише на проммайдан­чику. За участь у громадському житті «Сумихімпрому» відповідає голова цехко­му Антон РОМАСЬ, який майстерно згуртовує колектив для проведення різноманітних заходів. У 2016 -17 роках збірна команда РМЦ тримала лі­дерство у чемпіонаті з футболу серед структурних підрозділів ПАТ, у 2018 – друге місце. Неоднора­зово цех виборював призові місця у змаганнях з шахів та шашок. До когорти кращих спортсменів рембази увійшли: Олександр БОЙКО, Євген РАД­ЧЕНКО, Віктор НОВОСЕЛЯ, Віктор ГАВРИЛЬ­ЧЕНКО, Євген ЛОБОДЮК, Аліна КОЗОЛУП.

Команда РМЦ знана й як інтелектуали. Весня­ний та осінній сезон гри «Що? Де? Коли?» закін­чувався тріумфальною перемогою кмітливих еру­дитів команди«Булат».