40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Сульфат заліза (дехроматор)

Сульфат заліза (дехроматор) — FeSO4 . n H2O

 

Інформація про продукт

Призначення Коагулянт для очищення води і стоків, для застосування як дехроматізатор у цементній промисловості для зниження вмісту водорозчинного Cr (VI), для виробництва залізоокисних пігментів
Зовнішній вигляд Сипучі кристали від сіро-зеленого до сіро- коричневого кольору
Молекулярна формула FeSO4 . n H2O
IUPAC найменування залізо (ІІ) сульфат
Реєстраційні номери САS № 7720-78-7; EINECS № 231-753-5
Реєстраційний номер
відповідно до Регламенту
(ЕС) №1907/2006 (REACH)
01-2119513203-57-0018
Нормативний документ ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення
Термін придатності Не обмежений
Пакування М’які поліпропіленові контейнери разового використання типу МКР-1,0 С з поліетиленовим вкладишем
Умови зберігання Захищати від вологи та прямих сонячних промінів. Зберігати у закритих,сухих, прохолодних складських приміщеннях на площадках з твердим покриттям насипом або в упаковці виробника,
що виключає потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод.
Інформація щодо транспортування Продукт транспортується залізничним (RID), наземним (ADR) та морським (IMDG) транспортом у відповідності з правилами перевезення, що діють на даному виді транспорту.
Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України №1430 від 25.11.2008.
Обов’язкова наявність знаку «Берегти від вологи» .

Фізико – хімічні показники

Найменування показника Норма для марок Метод контролю
A С
Масова частка заліза загального в перерахунку на Fe2O3 ,%, не менше 35 39 ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Масова частка Fe2+, %, не менше 25 28 ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Масова частка сульфатів, %, не менше:
– у перерахунку на SO42-
– у перерахунку на SO32-
42
36
47
39
ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Масова частка гігроскопічної вологи, %, не більше 5 5 ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Масова частка втрат при висушуванні при температурі 105 °С, %, не більше Не
нормується
9 ТУ У 24.1-05766356-072:2010
Примітка. Показник «масова частка втрат при висушуванні» визначається для марок А  на вимогу споживача.