40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Свято весни, краси та ніжності

Урочисто весну відкриває найкрасивіше, найсвіт­ліше свято – 8 Березня. Саме цього дня віддається шана жінці, її красі, мудрості, доброті та неповтор­ності.

06 березня 2020 року в ПК «Хімік» пройшло урочисте святкування Міжна­родного жіночого дня, на якому чоловіки на­шого підприємства вітали жінок-хіміків.

Ще на вході до свят­кової зали відчува­лося, що свято буде наповнене красою. Жінки під­креслювали свою неповторність, підмальовуючи макіяж, чоловіки не забули про головний атрибут цього дня – квіти й повторювали рядки вітальних слів. О 17.00 розпочалася святкова програма.

Першими із привітальними словами виступили директор виконавчий Володимира ВОЛКОВ та го­лова об’єднаного профспілкового комітету Наталія КОЛЄСОВА. Володимир Миколайович підкрес­лив, що саме жінки надихають чоловіків на великі вчинки. Вітання Наталії Яківни були близькими душі кожній присутній жінці. Вона зазначила, що не дивлячись на жіночу слабкість, сила жіночого духу незрівнянна. За щоденну сумлінну працю, від­даність інтересам спільної справи, професійну май­стерність та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Володимир Миколайович та Наталія Яків­на оголосили Подяки від правління та профспіл­кового комітету: Надії САВЧЕНКО (СКЦ-4), Олені РИБАЛКО (ОЦДТ), Світлані ФЕДЕНКО (ЦГС), Ка­терині ЄВГЛЕВСЬКІЙ (ЦЗП), Надії ГОВОРУН (ЦЦ КВПта А), Світлані ПАВЛЮЧЕНКО (ЦСМД), Ганні СЕРЕДІ (електроцех), Ользі ФІРСОВІЙ (ЦВПтаК), Наталії ЩЕРБІНІ (котельний цех), Ніні БРЮХО­ВЕЦЬКІЙ (ЦВТК), Валентині МОВЧАН (заводо­управління), Наталії РЕКУНЕНКО (цех нейтралізації), Галині КИСЛОВІЙ (заводо­управління), Світлані ГЛИНЮК (ОЦДТ), Наталії ЯНУШЕВСЬ­КІЙ (ЦВТК), Наталії ЧЕРКАСЕНКО (ПК «Хімік»).

Подарували теплі слова вітань дирек­тор з виробництва Олег ДЕНЩИКОВ та заступник голо­ви об’єднаного профспілкового комітету Володи­мир КОВБАСА. З нагоди свята вони вручили Подяки Людмилі ШОЛІК (ЦСМД), Оль­зі БАРБАРЧУК (ОЦДТ), Тетяні ЗОЗУЛІНІЙ (заводоуправління), Валентині МЄЛЬ­НІКОВІЙ (ЦВТК), Лідії КАШУК (ЦВПтаК), Любові ТОЛСТОШЕЄВІЙ (котельний цех), Тетяні ДО­НЕЦЬ (цех нейтралізації), Вікторії НЕСВІТ (СКЦ- 4), Яні ОНОШКО (ЦКСК), Людмилі ОВЧАРЕНКО (ОЦДТ), Ірині ПАСТУШЕНКО (цех «Коагулянт»), Ірині АНДРІЄНКО (КГХ), Віктоії ЛЕВЧЕНКО (заво­доуправління), Ользі ОЛЮСІ (РМЦ), Людмилі БА­РАНЕНКО ( Ц ВТ К ) , К а т е ­рині КО­ЛОМІЄЦЬ (ЦЗП), Ок­сані МА­ТЯШ (ЗЦ).

Далі ма­рафон чо­л о в і ч и х вітань продовжили директор з персоналу та со­ціальних питань Олег ТЕТЬОРКІН та заступник голови об’єднаного профспілкового комітету Сер­гій ЖИЛЕНКО. У Міжнародний жіночий день вони Подякою відзначили кращих жінок-хіміків, а саме: Вікторію ЗУБКОВУ (ЦСМД), Наталію БАРАНЕНКО (ОЦДТ), Любов ВЕКЛЕНКО (ЦЗП), Світлану САВ­ЧЕНКО (ЦВПтаК), Світлану ТЮТЮННИК (КГХ), Ірину МОСКАЛЕНКО (ОЦДТ), Людмилу ЛЯШЕН­КО (ЦЦР), Світлану СЕНЬКО (заводоуправління), Тетяну БЕГМЕНКО (ЦГС), Аліну КОЗОЛУП (РМЦ), Віру СИТНИК (ЦВТК), Аллу ПАРХОМЕНКО (ко­тельний цех), Юлію КРУГОВИХ (ЦСМД), Галину ТКАЧЕНКО (ЦВТК), Олену ЯРМАКОВИЧ (заводо­управління).

Неповторним було привітання від головного бухгалтера Віктора ТАРАНЕНКА та головного механіка Андрія КОВНЕРА. Вони також мали нагоду відзначити кращих жінок підприємства. Подяками вони відзначили Ірину ЛОГВІНЕНКО (ОЦДТ), Маргариту ПАРХОМЕНКО (СКЦ-5), Інну МАРУСЕНКО (ЦВТК), Наталію ГОНЧАРЕНКО (РБЦ), Тетяну ТИМЧЕНКО (складське господарство), Любов ВІРОВЕЦЬ(ЦВП та К), Євгенію СОВУ (ЛД та ВМ), Наталію ШЕВЦОВУ (МСЧ), Галину КАРПЕНКО (заводоуправління), Олену ПОСУКАН (ЦВТК), Оксану ПОЗДНЯКОВУ (ЦКСК), Раїсу ЛУЦКІНУ (цех нейтралізації), Юлію БУГАЙ (ОЦДТ), Наталію ДУДКУ (КГХ), Наталію КРУГЛЯК (заводоуправління), Олену ШЕБЕДУ (ЦГС), Марину ПЕЛЕЩУК (МСЧ), Світлану ЖИЛЕНКО (ЦВТК).

Завершилися вітання виступом директора з охо­рони праці та ЦЗ Олексан­дра ГРЕБЕНЮКА та голов­ного енергетика Максима БАБЕНКА. Вони вручили Подяки Валентині Зам­бровській (ОЦДТ), Світлані НАДТОЧІЙ (ОЦДТ), Ользі САДОВНИЧІЙ (ЦВТК), Ірині ЧЕРНИШ (РБЦ), Надії ГОНЧАРЕНКО (господарська дільни­ця), Аллі ЗАРГАРЯН (санітар­на лабораторія), Світлані ЧОРНІЙ (ЦКСК), Наталії СТРЕЛЬЧЕНКО (метроло­гічна лабораторія), Людмилі БОБРОВІЙ (ОЦДТ), Надії ГУНЬКО (ЦГС), Тетяні ПО­ПОВІЙ (АТЦ), Вірі СТРИЖЕ­НОК (СП «ОЛДИШ»), Тамарі АНЦИБОР (КГХ), Катерині ТРОФІМЦЕВІЙ (МСЧ), Ма­рині КРАМАР (ВО), Світлані ШРАМЧЕНКО (цех зв’язку), Людмилі ОЛІСТРАТЕНКО (ЦГС), Олені ДЕЙНЕКО (ЦФК).

Творчі вітан­ня протягом усього вечо­ра надсилав колектив ПК «Хімік». Після урочистої про­грами святку­вання продов­жилося в колі колег та на запальному танцполі.

Дорогі жінки-хіміки! Нехай щодня на ваших устах розквітає радісна посмішка, у душі живе теплота, а в серці палає пристрасть! Даруйте цьому світу красу та ніжність. Залишайтеся такими ж неповторними та чарівними.

Зі святом вас!